Logo demeierijboxtel.nl
Bij Friends of Europe leren mensen uit allerlei aangesloten Europese landen/ gemeentes elkaars leefgewoontes en gebruiken onder andere kennen vanaf de 'keukentafel'.
Bij Friends of Europe leren mensen uit allerlei aangesloten Europese landen/ gemeentes elkaars leefgewoontes en gebruiken onder andere kennen vanaf de 'keukentafel'. (Foto: Mary Kroes)

Friends of Europe Esch

Thea Heesemans uit Esch is al ruim 20 jaar secretaris van Friends of Europe Esch. Een organisatie waarin tientallen Europese landen vertegenwoordigd zijn door kleine plattelands gemeenten waarbij de doelstelling kort samengevat is om elkaar (veel) beter te leren kennen en kennis en ideeën uit te wisselen. Niet vanuit een hotel, maar vanaf de keukentafel bij mensen thuis. Voor de huidige small meeting telt Esch daarom de komende dagen tientallen inwoners meer. Die zijn afkomstig uit dertien Europese landen en krijgen vanuit Esch een druk maar zeer vermakelijk programma waarbij zoals gebruikelijk ook het Essche Bierpompfeest op Hemelvaartsdag is opgenomen.

ESCH - In 1989 vond in Frankrijk een ontmoeting plaats van twaalf delegaties afkomstig uit kleine plattelands gemeenten uit landen van de toenmalige Europese Economische Gemeenschap (E.E.G.). Doelstelling van deze ontmoeting was om elkaar maar vooral ook de leefgewoontes en omstandigheden, sociaal culturele activiteiten en achtergronden (veel) beter te leren kennen en gelijktijdig ook kennis en ideeën uit te wisselen. Om écht te ervaren hoe er geleefd werd, waren alle gasten ondergebracht bij gastgezinnen. Elke afvaardiging was een afspiegeling van de gemeente waaruit zij afkomstig waren met als delegatieleider de plaatselijke burgemeester. Vanwege het succes werd besloten er een vervolg aan te geven. Zodoende zag het Charter of European Rural Communities het levenslicht. Een netwerk van twaalf kleine plattelands gemeenten die beloofden elkaar om toerbeurt jaarlijks te ontmoeten. “Esch was destijds nog een zelfstandige gemeente en er vanaf die allereerste ontmoeting bij. Toenmalig burgemeester Letschert was heel enthousiast en betrokken. Dusdanig dat Esch de ontmoeting gelijk een jaar later organiseerde”, weet Thea Heesemans. 

GROEI EN ONTWIKKELING

In 1992 werd de E.E.G. omgedoopt in een Europese Unie en trad in 1993 in werking door het Verdrag van Maastricht. In 1995 was er weer een uitbreiding door toetreding van Finland, Zweden en Oostenrijk na de val van het IJzeren Gordijn. Er sloten zich meer landen aan en het Charter groeide mee en ontwikkelde zich verder. “Jaarlijks wordt een grote zomerontmoeting georganiseerd met delegaties uit intussen 28 landen. Daarnaast worden er verspreid over het jaar ook nog een viertal zogenaamde small meetings gehouden met kleine delegaties uit negen landen. Er is een systeem waarbij landen en gemeenten om toerbeurt de ontmoetingen organiseren. Ongewijzigd is dat de visite ondergebracht wordt bij gastgezinnen”, legt Thea uit. Genoemde was in 2001 namens Esch onderdeel van de delegatie die deelnam aan de zomerontmoeting in Griekenland. “Je leert het land, de gewoontes en de mensen écht anders kennen als je een paar dagen met een gewone familie meedraait”, weet ze en vervolgt resoluut: “Dit is Europa vanaf de basis. Je draait echt met het gezin mee en zit bij hen aan de keukentafel. Het is niet te vergelijken met een toeristische vakantie. Het is echt veel meer dan dat.” Thea maakt onderdeel uit van het bestuur waarin ook burgemeester Ronald van Meygaarden een plekje heeft. Tot grote blijdschap van de organisatie is hij enthousiast over het hele gebeuren. “Esch hoort vanaf 1 januari 2021 bij de gemeente Boxtel. Die kregen er ook Friends of Europe bij. Voor ons is het belangrijk dat een burgemeester echt betrokken is. Hij is altijd delegatieleider van de afvaardigingsgroep. Er viel wel een zorg van ons af toen bleek dat onze burgemeester met veel plezier zijn steentje bijdraagt”, bekent Thea. Sterker nog. Voor deze meeting komt de burgemeester eerder terug van vakantie. “Vanaf de aankomst op woendag tot het vertrek op zondag is er een heel divers programma met allerlei uitstapjes en activiteiten, maar ook met verplichte workshops”, aldus Thea. Het zorgt dat de gasten zowel Esch als Nederland beter leren kennen. 

PROGRAMMA

Op woensdag maakt iedereen ‘s avonds kennis met elkaar in Ons Café tijdens een language bar. Donderdag volgt om 09.00 uur in ‘t Haventje de officiële opening waarna een rit volgt met een huifkar door het buitengebied van Esch. Op een drietal kenmerkende plaatsten stapt men uit vertellen deskundigen over de bevrijding van het dorp in de 2e wereldoorlog. Na een brunch wordt aangesloten bij alle Essche nieuwkomers bij het plaatselijke Bierpompfeest. “Na het heffen van het glas bemannen en vrouwen onze Friends ook enkele kraampjes. Zij hebben allemaal lokale producten uit eigen land meegebracht waarmee een wereldse proeverij wordt gehouden”, zegt Thea. Vrijdag worden er allerlei workshops gehouden in het gemeentehuis van Boxtel. In de avonduren gaat iedereen nog meer of in ieder geval langer rondom de keukentafel want: “Dan gaan meerdere gastgezinnen samen eten. Doorgaans komen zo meerdere landen aan één tafel te zitten. We weten uit ervaring dat dit een ontzettend leuke en gezellige avond is”, meldt Thea opgewekt. Zaterdag volgt dan nog een dagje Heusden Vesting met van daaruit een boottocht naar ‘s-Hertogenbosch en diverse workshops en in de avonduren een groot afscheidsdiner in De Es met allemaal samen. Thea, haar medebestuursleden, maar ook de gastgezinnen. Iedereen verheugt zich op de komende dagen waarin verbinding, vriendschap en verbroedering hoogtij vieren. Thea: “We gaan er samen een paar hele fijne en gezellige dagen van maken.” Voor informatie: www.friendsofeurope.nl.

Meer berichten