Logo demeierijboxtel.nl
<p pstyle="PlatteTxt">* <em>In verband met de privacy is de naam van de betrokkene gefingeerd. De echte naam is bij de redactie bekend.</em></p>

* In verband met de privacy is de naam van de betrokkene gefingeerd. De echte naam is bij de redactie bekend.

(Foto: Stichting Leergeld)

Aicha kan dankzij Leergeld kinderen op schoolreis sturen

De van oorsprong Marrokaanse Aicha* (41) ontmoette ruim twintig jaar geleden tijdens een vakantie in Nederland de man die later de vader van haar drie kinderen zou worden. Sinds een aantal jaren voedt Aicha haar kinderen in haar eentje op omdat ze gescheiden is. Af en toe een steuntje in de rug van stichting Leergeld Boxtel doet het gezin goed. Hierdoor kunnen haar kinderen meedoen aan alle activiteiten van school.

,,Jaren geleden toen ik bij loket Wegwijs was, zag ik een foldertje van stichting Leergeld. Ik heb toen contact opgenomen en kreeg bezoek van intermediair Johan Bakker. De stichting heeft het onder andere mogelijk gemaakt dat ik voor mijn kinderen een fiets kon aanschaffen. Maar ook de ouderbijdrage en de kosten voor extra activiteiten op school worden betaald”, legt Aicha uit.

Stichting Leergeld Boxtel ondersteunt kinderen in minimasituaties, zodat zij mee kunnen doen in onze maatschappij en dan vooral op gebied van sport, onderwijs en cultuur. Daarnaast honoreert de stichting aanvragen voor fietsen en zwemlessen uit de zogeheten Klijnsma-gelden. 

Uit studies blijkt dat armoede onder werkenden vooral ontstaat door de steeds hoger wordende vaste lasten, een te laag uurloon of te weinig werkuren. Ook vormen gezinnen met twee kinderen en maar één werkende ouder volgens het Nibud een kwetsbare doelgroep. Men verwacht dat door corona het aantal financieel kwetsbare gezinnen alleen maar toe zal nemen. Werkenden zijn veelal niet op de hoogte van de mogelijkheden tot ondersteuning waar men recht op heeft. 

,,Ik dacht ook dat ik door mijn werk niet in aanmerking zou kunnen komen voor financiële hulp. Daarnaast speelt ook mee dat ik niet voor alles wil aankloppen bij Stichting Leergeld. De kleinere bedragen waar de school jaarlijks om vraagt, probeer ik toch het liefst zelf te betalen”, legt Aicha uit.

De oudste zoon van de Boxtelse moest echter vorig jaar vierhonderd euro betalen voor een excursie naar het buitenland. ,,Dat is natuurlijk een bedrag wat je niet zomaar te besteden hebt. Maar je wilt ook niet dat jouw kind buitengesloten wordt. Ik heb toen contact gezocht met Leergeld Boxtel. Die heeft de rekening rechtstreeks aan de school betaald”, verklaart Aicha.

Aicha is lovend over de werkwijze van Leergeld Boxtel: ,,Ze nemen snel contact met je op, men is beleefd en netjes. Ook gaan ze zorgvuldig om met de privacy en helpen direct waar kan. De reden waarom ik meewerk aan dit artikel is, dat ik meer gezinnen deze hulp gun.”

Meer berichten