Logo demeierijboxtel.nl
<p>Stichting Leergeld heeft ook een afdeling in Boxtel die minima-gezinnen in deze gemeente financieel ondersteunt. (Logo: eigen collectie).&nbsp;</p>

Stichting Leergeld heeft ook een afdeling in Boxtel die minima-gezinnen in deze gemeente financieel ondersteunt. (Logo: eigen collectie). 

(Foto: Stichting Leergeld)

‘Leergeld’ helpt al veel minima-gezinnen, maar kan nog meer aan

Stichting Leergeld Boxtel zorgt voor extra steun aan kinderen in minimasituaties, zodat zij mee kunnen doen in de maatschappij op sport-, onderwijs- en cultuurgebied. Daarnaast honoreert de stichting aanvragen voor fietsen en zwemlessen. Het geld dat het Rijk aan gemeenten toekent voor deze doelgroep, voorziet in een dringende behoefte. Wanneer het gemeentelijk welzijnsfonds niet in alles voorziet, springt de stichting bij. En dat is volgens intermediair Johan Bakker hard nodig.

Na een aanvraag bij de stichting volgt een huisbezoek van de intermediair. Tijdens het gesprek worden voorliggende voorzieningen, zoals het kindgebonden budget en het gemeentelijk welzijnsfonds door de intermediair onderzocht.

In 2020 vonden zo’n honderd cliënten de weg naar de stichting. ,,In werkelijkheid zijn er veel meer gezinnen die onze hulp goed kunnen gebruiken, maar blijkbaar weet men ons toch nog niet goed te vinden, of men kent ons nog niet. Daarnaast speelt schaamte ook een rol”, zegt Bakker.

Een flinke kostenpost op de basisschool en het voortgezet onderwijs is de laptop. Steeds meer scholen gaan over op digitaal onderwijs. ,,In Boxtel mogen kinderen waarvan de ouders te weinig besteedbaar inkomen hebben, rond hun tiende levensjaar op kosten van de gemeente een laptop aanschaffen. Daar moeten ze dan een aantal jaren mee doen. Gezinnen kunnen een tegemoetkoming in de kosten ontvangen. Het huren van een laptop vind ik persoonlijk een aardige regeling. Wanneer er dan onderhoud gepleegd moet worden, dan is men daar voor verzekerd”, aldus Bakker.

Stichting Leergeld ontvangt veel aanvragen voor de schoolbijdrage. Hieronder valt vaak de huur van een kluisje, een gymshirt, de kerstviering, excursies, schoolreizen en de ouderbijdrage. Per 1 augustus is de wetswijziging vrijwillige ouderbijdrage ingegaan. Eerder mochten scholen de leerlingen van wie de ouders de ouderbijdrage niet betaalden, een kosteloos alternatief aanbieden buiten het verplichte schoolprogramma. Dit is niet langer toegestaan. Alle leerlingen moeten vanaf nu mee kunnen doen aan alle programma’s en activiteiten die de school aanbiedt, zoals schoolreisjes en een aanvullend sportaanbod. 

Het wetsvoorstel regelt ook dat scholen expliciet in de schoolgids vermelden dat leerlingen niet uitgesloten kunnen worden van activiteiten. ,,Leergeld is benieuwd hoe scholen in Boxtel hiermee om zullen gaan. Uiteraard anticiperen we hierop”, aldus Bakker. Meer info: www.leergeld.nl/Boxtel.

Meer berichten