Logo demeierijboxtel.nl
Foto: Joris van Os

Esch peilt eigen woonbehoefte

Platform Esch Perspectief (PEP) houdt binnenkort zelf een woonbehoeftenonderzoek in het dorp Esch. Doel van dit onderzoek is het in kaart brengen van de woningbehoefte bij de bewoners van Esch en mensen die in Esch zouden willen wonen. 

Een voorbeeld zijn de starters, die graag op zichzelf willen gaan wonen. Ook starters die al buiten het dorp een woning gevonden hebben, bij gebrek aan beschikbare starterswoningen in Esch. Maar denk ook aan ouderen, die graag kleiner willen wonen of voormalige starters, die graag groter willen gaan wonen. 

Door nauwkeurig in kaart te brengen hoeveel mensen of gezinnen behoefte hebben aan welk type woning en prijsklasse, hoopt PEP een doeltreffend advies te kunnen geven aan de gemeente Boxtel. Door het invullen dragen inwoners bij aan de kwaliteit van het onderzoek waardoor het advies van PEP optimaal zal aansluiten op de woonbehoeften van de bewoners van Esch.

HUIS AAN HUIS

Zaterdag 11 september brengen de vrijwilligers van PEP het vragenformulier huis aan huis rond. Om van zoveel mogelijk inwoners een ingevuld formulier terug te krijgen, worden deze formulieren persoonlijk afgegeven, zodat er eventueel uitleg bij gegeven kan worden, bijvoorbeeld over de achtergronden en doel van het onderzoek. Inwoners kunnen dan ook vragen om extra formulieren voor kinderen of bekenden, die buiten Esch wonen maar graag (weer) in Esch zouden willen wonen. Bij afwezigheid wordt het formulier in de brievenbus achtergelaten.

OPHALEN

Op zaterdag 18 september komen de vrijwilligers van PEP weer langs om de ingevulde formulieren op te halen. Wie op dat moment niet thuis is, kan het formulier terugbrengen naar Leunisdijk 41C of Kollenberg 43. Het formulier is anoniem. Er hoeft geen naam en adresgegevens ingevuld te worden.

Meer berichten