Logo demeierijboxtel.nl
<p>Diny is fulltime bezig met ouderenzorg. Foto: Wendy van Lijssel.</p>

Diny is fulltime bezig met ouderenzorg. Foto: Wendy van Lijssel.

(Foto: Wendy van Lijssel)

Diny op de bres voor senioren

“Ik hoop dat er door de gemeente Boxtel op 20 juli een positieve klap gegeven wordt op de door ons zorgvuldig opgestelde en uitgewerkte beleidsnota Samen ouder worden in Boxtel”, vertelt Diny Stolvoort uit Boxtel. De gerontoloog zet zich al 35 jaar lang gedreven, kordaat, met veel bezieling, passie, kennis en kunde in voor (kwetsbare) ouderen. Haar staat van verdienste is bijna oneindig en ermee stoppen zit niet in haar vocabulaire. Sterker nog. “Ik werk nog fulltime”, meldt genoemde strijdlustig.

Diny Stolvoort is gerontoloog. “Dat is iemand die gespecialiseerd is in het gedrag en de beleving van ouderen. Sinds ik die studie gevolgd heb (en cum laude afstudeerde red.) bekijk ik alles wat ik in het dagelijkse leven tegenkom door de bril van (kwetsbare) ouderen en zie zo hoe zij het leven ervaren en wat er eventueel nodig is om dat te verbeteren”, legt ze uit.

GERONTOLOOG

Aan haar studiekeuze zit een persoonlijk verhaal. “Drie dagen nadat hij een inenting kreeg tegen de pokken stief mijn broertje. Mijn moeder heeft een jaar lang dagelijks gehuild. Mijn vader werd heel stil. Mijn diepste kinderwens was, zoals in een sprookje, dat mijn broertje weer levend werd want ik wilde mijn ouders gelukkig zien. Dat is uiteindelijk ouderen gelukkig zien en maken, geworden. Dat is bij alles wat ik onderneem mijn drijfveer. Na de dood van mijn broertje is er denk ik, een vonk in mijn kinderziel geslagen. Diepere lagen die op 36-jarige leeftijd boven kwamen en de reden waarom ik gerontoloog wilde worden.”

Stil zitten zat en zit niet in haar pakket. Ook niet voor zij gerontoloog werd. “Toen mijn kinderen klein waren was ik ook actief als vrijwilliger. Ik heb een peuterspeelzaal opgericht, maar ook een vrouwenhuis en vrijwillige hulpdienst. Ik heb van alles gedaan”, meldt ze. Die lijst van verdienste is inmiddels oneindig. De focus ligt daarbij op ouderenzorg. Diny kan goed leren en doet dat tot de dag van vandaag. “Ik studeer dagelijks 1 á 2 uur over alles inzake het ouderenbeleid in Nederland. Ik lees alle landelijke rapporten, de brieven van de minister aan de Kamer. Alles! Ik moet weten hoe het zit en wat er speelt. Hoe kan ik anders zorgen dat er goed beleid komt?”, vraagt ze zich hardop af.

Volgens Diny is de ouderenzorg dé zorg voor de toekomst. Ze stelt: “Dat gaat zoveel geld, menskracht en inzet vragen dat het alle sectoren gaat raken. De problemen in de zorg kunnen niet alleen daar opgelost worden. Daar is een goede sociale cohesie voor nodig.” Het toekomstbeeld wat ze schetst is tamelijk somber. “Nu is er nog plek in een verpleeghuis. In no time hebben we echter 20.000 plekken tekort. Volgend jaar zijn er ook 69.000 handen tekort in de zorg. Binnen nu en een paar jaar gaan er heel veel verzorgenden met pensioen. Ondertussen komen er niet genoeg mensen bij. We moeten de samenleving daarom zo inrichten dat ouderen zo lang en zo goed mogelijk zelfstandig kunnen functioneren of samen redzaam zijn met de familie of de buurt”, merkt ze op. Volgens Diny ontstaat er uiteindelijk een groep ouderen die te slecht is om thuis te wonen, maar ook te goed voor een verpleeghuis omdat er te weinig plaats is. “Een verpleeghuis wordt in de toekomst steeds meer een hospice”, stelt ze.

ZORGEN

Het door haar geschetste beeld is volgens haar geen utopie. Diny ziet zichzelf niet als een zwartkijker, maar als een blijmoedig mens én een realist. Ze wil iedereen ervan doordringen dat er op gebied van ouderen écht grote zorgen zijn. Onvoldoende handen aan het bed, te weinig plaatsen in het verpleeghuis, niet genoeg mantelzorgers en te weinig tijd en mogelijkheden van naasten die ook niet in de buurt wonen of tijd hebben. Diny was adviseur van verzorgingshuizen. Ze volgt alle ver- en ontwikkelingen op haar vakgebied op de voet en draagt volop haar steentje bij in het al gerealiseerd hebben en nog realiseren van projecten die van meerwaarde zijn voor genoemde doelgroep en weet heel goed waar ze het over heeft.

SAMEN OUDER WORDEN

Met nog vier andere ouderen belangenbehartigers vormt ze een initiatiefgroep die samen de beleidsnota Samen ouder worden in Boxtel opstelden en overdroegen aan de gemeente. “We gaan voor een goede oude dag waarin ouderen zoveel en zolang mogelijk mee kunnen doen en ertoe doen. We hebben vier uitgewerkte beleidslijnen. Een daarvan is de woonomgeving en woonvormen. We willen eigenlijk woontussenvoorzieningen. Combinaties van wonen en zorg. De vitaliteit van ouderen en het voorkomen van vallen komt aan de orde. Verbondenheid en voorkomen van eenzaamheid en zorgen voor zingeving is ook uitgewerkt. Tot slot zorg in brede zin. Niet alleen lichamelijk, maar ook door bijvoorbeeld hartjes in de wijk en (heel veel) oog voor mantelzorgers. De trendrapporten geven aan dat vanwege een gebrek aan zorgpersoneel, mantelzorgers in de toekomst mogelijk ook licht verplegende taken krijgen zoals een spuitje zetten, ogen druppelen en wondverzorging. Onze beleidsnota is gemaakt aan de hand van het landelijke beleid.”

Diny hoopt van harte dat de gemeente Boxtel op 20 juli een positieve klap gaat geven op de ingediende beleidsnota en de voorstellen die de initiatiefgroep doet om aan de titel Samen ouder worden in Boxtel uiteindelijk toe te kunnen voegen: “Op een goede en fijne manier’’.

Meer berichten