Logo demeierijboxtel.nl
<p>Panorama van de Essche Stroom ter hoogte van de Belversedijk richting Bruggelaar. Er gaat veel veranderen aan de rivier de komende jaren. Foto: Waterschap De Dommel.</p>

Panorama van de Essche Stroom ter hoogte van de Belversedijk richting Bruggelaar. Er gaat veel veranderen aan de rivier de komende jaren. Foto: Waterschap De Dommel.

(Foto: Waterschap De Dommel)

Plannen Bruggelaar in Essche Stroom krijgen vorm

Waterschap De Dommel werkt al 15 jaar aan een verbetering van het beekdal van de Essche Stroom. Vanuit de lucht is goed te zien hoe de beek op sommige plekken weer door het landschap meandert. Ook in het buitengebied, tussen de stuw in Esch en de Belversedijk (vlakbij kasteel Nemerlaer), komt er ruimte voor het water. Dit traject is de laatste schakel van het gehele project dat eind 2023 klaar moet zijn. 

Omdat een fysieke bijeenkomst nog niet mogelijk was, heeft Hans Koekkoek, projectleider van de Essche Stroom, een presentatie gemaakt en online gezet. Deze is te bekijken op www.esschestroom.nl.

In 2005 is er een visie voor de Essche Stroom gemaakt waarin beschreven is hoe waterschap De Dommel in fases zou gaan werken aan een schone waterbodem, het bergen en afvoeren van water en ook meer ruimte voor natuur en recreatie. Koekkoek: ,,Het traject Bruggelaar vormt het sluitstuk en kent diverse deelgebieden die elk hun eigen specifieke kenmerken hebben. Hierbinnen spelebn vraagstukken over mogelijkheden voor agrarisch gebruik, natuur en water. Het is een hele puzzel om binnen deze gebieden de kansen en knelpunten in kaart te brengen, oplossingen te bedenken én om ze vervolgens met elkaar te verbinden tot één geheel. Een proces dat veel tijd kost.”

In het beekdal gaat het waterschap aan de slag om de biodiversiteit en de kwaliteit van het water te verbeteren. Zo wordt voorkomen dat zeldzame flora en fauna verloren gaat. Ook de klimaatverandering speelt een rol. Er zijn extreme droge perioden en tegelijkertijd is er vernatting. De nieuwe loop van de Essche Stroom en de laatste paar honderd meter van zowel de Kleine Aa als de Rosep krijgen meanders in een halfopen landschap. Ter hoogte van Esch wordt de stuw ongeveer 300 meter stroomopwaarts verplaatst. Vissen kunnen de stuw straks passeren via een vistrap. Er zijn recreatieve kansen, zoals wandelpaden in het gebied.

Koekkoek: ,,Het oplossen van de puzzel doen en kunnen we niet alleen. We hebben de omgeving nodig. We hebben gesprekken gevoerd met grondeigenaren en vorig jaar deden we een oproep aan de omgeving voor ideeën en wensen voor de inrichting. Al snel kwamen de reacties binnen. De bewoners zijn betrokken bij de ontwikkelingen. De meeste reacties gingen over wandelpaden, fietsroutes en de mogelijkheid om het water over te steken. Maar ook een zwempoel voor honden en een uitkijktoren zijn genoemd. Al deze opties zijn besproken, onderzocht en waar mogelijk meegenomen in de plannen.”

Meer berichten