Logo demeierijboxtel.nl
Henriëtte Smulders hoopt dat er zich blazers en slagwerkers gaan melden voor een nieuwe muziekband
Henriëtte Smulders hoopt dat er zich blazers en slagwerkers gaan melden voor een nieuwe muziekband (Foto: )

Sluit aan bij nieuwe muziekband

Blazers en slagwerkers die het leuk vinden om samen muziek te maken én op vrijdagochtend tijd en zin hebben om te repeteren worden door Henriëtte Smulders uit LIempde van harte uitgenodigd aan te sluiten bij een nieuwe plaatselijke muziekband. Het hele avontuur staat nog in de muzikale kinderschoenen waarbij muzikanten medezeggenschap hebben over de vorm waarin een en ander gegoten wordt.

LIEMPDE - Ze speelt al 43 jaar trompet, is aangesloten bij plaatselijke fanfare Concordia en wil ook graag overdag muziek maken. Dat is waarom Henriëtte Smulders het initiatief neemt om in eigen dorp een nieuwe muziekband op te richten. Met veel plezier op vrijdagochtend samen muziek maken is daarbij eigenlijk het enige wat vast staat. “Ik heb in grote lijnen wel ideeën om te starten, maar er is nog niets beklonken of vastgezet. Ik wil graag met muzikanten overleggen over de vorm waarin we deze nieuwe muziekband gaan gieten. Van daaruit kan het zich dan verder ontwikkelen”, stelt ze resoluut. De startgroep heeft derhalve veel inbreng in hoe een en ander op poten wordt gezet. Dat is ook de reden voor de titel muziekband. “Blazers en slagwerkers zijn er sowieso nodig, maar het wordt niet persé een blaaskapel. Wellicht melden zich bijvoorbeeld meerdere vormen van slagwerk zoals een percussionist, een drummer of wordt het leuk gevonden om ook een toetsenist of gitarist(en) toe te voegen. Het zou zelfs zomaar kunnen om het geheel te completeren met uiteindelijk een zanger, zangeres of beiden”, droomt Henriëtte hardop om enthousiast toe te voegen: “Ik sluit niets uit. Ik ga het samen met iedereen heel open benaderen. Het wordt afgestemd op wat iedereen wil. Om te beginnen ben ik op zoek naar blazers en slagwerkers.” Het statement geldt tevens voor het repertoire. Doelstelling is om goed in het gehoor liggende bekende hits te gaan spelen. De mappen met muziek liggen echter nog niet klaar. Met uitzondering van klassieke muziek wordt niets uitgesloten. Ook daarover zal met elkaar overlegd worden. Dat de repetities overdag gaan plaats vinden zal mogelijk wat oudere muzikanten trekken. Die zijn echt van harte welkom. “Het wordt echter geen seniorenorkest”, aldus Henriëtte stellig. Ze hoopt en gaat ervan uit dat er ook jongere muzikanten zijn die overdag tijd en zin hebben om muziek te maken en willen aansluiten. De muziekband doet niets af aan haar lidmaatschap bij de plaatselijke fanfare. “Ik heb het plan overlegd. Zij zien het als een meerwaarde omdat dit totaal iets anders wordt”, meldt ze. Doelstelling is uiteraard om uiteindelijk optredens te gaan verzorgen tijdens plaatselijke en regionale festiviteiten. Of het zover komt hangt af van het aantal muzikanten dat zich gaat melden om enthousiast en met veel plezier samen muziek te gaan maken want dát is echt wat centraal staat. Voor informatie of aanmelding hjlsmulders@gmail.com tel. 06-23853665.

Wendy van Lijssel

om te beginnen wordt gezocht naar blazers en slagwerkers

Meer berichten