Logo demeierijboxtel.nl
<p>Janus Nooren (links) en Marinus Hazenberg werden in het zonnetje gezet toen ODC zijn veertigjarig bestaan vierde. (Foto&#39;s: eigen collectie).</p>

Janus Nooren (links) en Marinus Hazenberg werden in het zonnetje gezet toen ODC zijn veertigjarig bestaan vierde. (Foto's: eigen collectie).

(Foto: )

Feest vanwege veertig jaar ODC

Boxtelaar Jan van den Aker is al meer dan zeventig jaar een trouw supporter van voetbalvereniging ODC. Hij houdt sinds jaar en dag alle statistieken bij en verrichtte veel vrijwilligerswerk voor de club. Hij tekende tal van verhalen uit de clubhistorie op. Deze week komt het veertigjarig bestaan van de club aan bod.

Zaterdagmiddag 22 mei 1965 kwam het feest al op gang toen op het riante sportpark van ODC het scheidsrechterfluitje weerklonk voor de aanvang van een jubileumtoernooi voor B-junioren.

Diezelfde dag was vanaf drie uur café-zaal Bellevue aan de Bosscheweg, tegenover het Liduina-ziekenhuis, het trefpunt van talrijke voetballiefhebbers die ODC een warm hart blijken toe te dragen. Het leeuwendeel van de receptiegangers bestond uit ODC-leden zelf, maar er werden ook ettelijke gasten verwelkomd. Het college van burgemeester en wethouders was volledig present en de burgemeester liet niet na activiteiten van ODC hogelijk te prijzen.

Ook waren diverse vertegenwoordigers van de Boxtelse onderwijswereld, verschillende raadsleden en het bestuur van Boxtel Vooruit present. Andere plaatselijke sportverenigingen ontbraken uiteraard niet, zoals zustervoetbalvereniging RKSV Boxtel (Boc). Van haar ontving ODC een 'eerste klasse' bloemstuk, opgemaakt met drie wedstrijdballen.

In een gloedvolle toespraak betoogde de voorzitter van Boc, Jan Prince, dat de samenwerking tussen ODC en Boc in velerlei opzichten nog veel intensiever zou worden en dat de clubs steeds minder tegen elkaar, maar meer naast elkaar de voetbalsport zullen gaan beoefenen.

Naast de verscheidenheid aan geschenken en te midden van de veelvoud aan bloemstukken lagen ook een vaantje en een wandbord. Ze bleken afkomstig van de Nederlandse Katholieke Sportbond. Van de KNVB ontving ODC de officiële bondsvlag. Een team van oud-spelers van de tricolores onder leiding van Marinus Hazenberg, verblijdde de vereniging met zeven trainingsballen.

De tafelrede die voorzitter Jo Knoops hield, was vooral bedoeld om twee 'werkers van het eerste uur' in de schijnwerpers te zetten, namelijk Marinus Hazenberg en Janus Nooren. De voorzitter benoemde oud-secretaris Hazenberg tot erelid, hij ontving de daarbij behorende gouden ODC-speld. De 78-jarige, destijds zeer populaire juniorenleider Janus Nooren verwierf het predicaat Lid van verdienste en kreeg de zilveren ODC-speld.

Een speciale huldiging betrof de toen zeer bekende terreinknecht van ODC, Jo Lepelaars. Pater Van Geffen, de geestelijk adviseur van de voetbalclub, prees de enorme ijver en toewijding van Jo en overhandigde hem als dank hiervoor een horloge met inscriptie.

Vanaf dat moment liepen de werkende leden en het kader van ODC feestvierend rond, elk van hen kreeg een jubileumlintje opgespeld. De festiviteiten werden een paar dagen later voortgezet met een jubileumtoernooi voor junioren, senioren en pupillen.

Meer berichten