Logo demeierijboxtel.nl
Na de dood begin je echt te leven, aldus Hamid Omair van de Moskee Al-Fath. Foto Wendy van Lijssel
Na de dood begin je echt te leven, aldus Hamid Omair van de Moskee Al-Fath. Foto Wendy van Lijssel (Foto: )

Islamitische uitvaartrituelen: ‘Na je dood begin je echt te leven’

Boxtel heeft een redelijk grote moslimgemeenschap. Zij geloven in Allah en zijn boodschapper de profeet Mohammed en leven naar zijn woord dat opgetekend staat in de Koran. Hun geloof belijden zij thuis en/of in de plaatselijke moskee Al-Fath. Het is ook de plaats waar samen gekomen wordt na een overlijden. Ook een Islamitische uitvaart kent veel rituelen.

Moslims geloven in wederopstanding. De dood is de overgang naar het eeuwige leven. “Wij geloven in het bestaan en de unieke eigenschappen van Allah. Hij is de enige God en Mohammed is zijn boodschapper. Wij geloven en vertrouwen zijn woord. Allah zegt ons dat na je overlijden je ziel uit je lichaam gaat. Dat betekent echter niet dat je niets meer voelt of hoort”, aldus Hamid Omair uit Boxtel. Hij zat in het bestuur en was tien jaar voorzitter van de plaatselijke Moskee Al-Fath en is er nog steeds als vrijwilliger actief op tal van fronten.

ENIGE GOD

Hij voegt er direct aan toe: “Wij geloven in het bovennatuurlijke. Daar hebben we geen bewijs voor. Dat is geloof. Je gelooft in iets zonder dat je het ziet.”

Omdat Moslims geloven dat een lichaam na de dood blijft voelen worden zij nooit gecremeerd, maar altijd begraven. De plek waar zij komen te liggen is er een voor eeuwig. “Allah heeft ons instructies gegeven hoe wij moeten handelen indien moslims stervende zijn of al overleden”, vertelt Hamid.

RITUELE WASSING

De onderlinge solidariteit en het sociale aspect binnen de moslimgemeenschap is groot. De zorg voor een stervende wordt ook buiten de naaste familie gedeeld. Stervenden worden met het gezicht richting Mekka gelegd en er is veel bezoek die hem of haar gerust stellen en samen bidden. “Ik getuig dat Allah de enige God is en Mohammed zijn profeet. Dat fluisteren we af en toe in het oor. Dat is dan het laatste wat de stervende hoort voor hij of zij op weg gaat naar het paradijs”, legt Hamid uit.

Nadat iemand gestorven is volgt een rituele wassing. Hamid: “Bij mannen wordt het vaak door een imam (geestelijk leider red.) gedaan die bijgestaan wordt door medegelovigen. Dat kunnen ook mensen buiten de familie zijn. Vrouwen nemen de rituele wassing op zich voor vrouwen. Een overledene wordt verzorgd door iemand van het eigen geslacht. Het mag overigens alleen gedaan worden door iemand die precies weet wat en hoe er iets gedaan moet worden.” De overledene wordt meerdere malen gewassen. Zoals ook bij leven, wordt daarbij aan de rechterkant begonnen waarbij er van boven naar onderen gewerkt wordt. Aansluitend volgt de linkerkant.

MEKKA

Moslims bidden vijf keer per dag richting Mekka. Vóór zij bidden wassen zij zich volgens een ritueel. Zij wassen drie keer hun mond, neus, gezicht en arm tot na de ellenboog, een keer hun haar en een keer hun oor en drie keer hun voeten tot de enkel. Dit wordt ook gedaan bij een overledene. “We noemen dat de wodou”, meldt Hamid. Na de wassing wordt een overledene in een witte katoenen doek, de kafan, gewikkeld. Mannen worden in drie en vrouwen in vijf doeken verpakt. Aansluitend wordt, uiteraard met het hoofd richting Mekka, samen het dodengebed gebeden. Hetzij in de moskee of bij de uitvaart.

Die is razendsnel. Moslims worden bij voorkeur de dag dat zij sterven al begraven. “Dat komt omdat we zo snel mogelijk willen genieten van de wereld van het graf. Dat noemen wij Al-Barzakh. “Dat is de Arabische term voor de tussenfase. Het lichaam is in het graf maar de ziel gaat naar Allah. Afhankelijk van hoe de overledene zijn leven geleefd heeft volgens Allah gaat hij of zij naar de hel of het paradijs”, probeert Hamid te verduidelijken. Hij voegt toe: “Alles wat we doen is gebaseerd op wat in de Koran staat en de Sunnah. Dat is biografie van Mohammed. Hierin staan zijn uitspraken, daden en goedkeuringen. Moslims die volgens deze twee getuigenissen leven, hoeven niet bang te zijn voor de dood. Die gaan naar het paradijs. Dan begin je echt te leven en kan je gaan genieten”, lacht Hamid.

VREUGDE

Hoewel dat vooruitzicht moslims tot vreugde stemt, wil het niet zeggen dat het afscheid geen pijn doet of verdriet met zich meebrengt voor nabestaanden. Uiteraard wel. Het is gelijk ook de reden waarom vrouwen doorgaans niet aanwezig zijn bij de uitvaart. “Vrouwen zijn heel gevoelig en reageren doorgaans emotioneler dan mannen. Daarom hoeven zij niet bij de uitvaart aanwezig te zijn. Het mág overigens wel, als zij sterk zijn en het aankunnen”, vertelt Hamid. Een Islamitisch graf is doorgaans sober met slechts een steen met de naam op de plaats waar het hoofd rust maar inmiddels worden graven steeds vaker mooi gemaakt. Na afloop van de uitvaart wordt door iedereen samengekomen en het afscheid samen gevierd met lekker eten en drinken.

BEGRAAFPLAATS

Vooral de 1e generatie moslims in Nederland laat zich in het geboorteland begraven. Omdat er inmiddels meerdere generaties moslims zijn die in Nederland zijn geboren en getogen, kiezen steeds meer moslims ervoor om zich hier te laten begraven. Zodoende hebben nabestaanden een plek waar zij naartoe kunnen. Boxtel heeft geen Islamitische begraafplaats. Hoewel de moslimgemeenschap er graag een zou hebben, moet er echter voor een eeuwige rustplaats, uitgeweken worden naar een Islamitische begraafplaats in de regio.

Meer berichten