Logo demeierijboxtel.nl
Foto:

Zalig Paasfeest voor u allen

Graag wensen wij u een mooi en zalig Paasfeest. Pasen is het feest van nieuw leven, nieuw licht, het feest van het positieve, want we vieren dan de verrijzenis van Jezus Christus, die de bron is van al het goede en duurzame, die ons hoop geeft en vertrouwen. De lente die nu aanbreekt, is van dit nieuwe leven het prachtige symbool.

Vooral in deze tijd, nu we zo beperkt zijn in onze bewegingsvrijheid, onze sociale contacten vaak missen en er voor veel mensen problemen zijn zowel op economisch, sociaal als op psychologische gebied, is het zo noodzakelijk om het positieve en het geloof in de toekomst vast te houden. Dat kan omdat de goede God zich in Jezus voor altijd met ons verbonden heeft. In zijn sterven en verrijzenis heeft Hij voor ons de weg gebaand naar een gezegende toekomst, waarin kwaad en dood overwonnen zijn.

De parochie wil daarom een hoopvol centrum zijn van liefde en barmhartigheid, van een goede onderlinge verstandhouding, waarin mensen zich thuis voelen en compassie hebben met elkaar.

Wij willen zo een brug zijn, mensen verbinden met het goede, dat uiteindelijk in God zijn oorsprong en bestemming vindt.

Het zou fantastisch zijn als veel mensen die inspiratiebron van Gods goedheid in ons midden ontdekken, zich bij ons aansluiten en deel uit maken van onze geloofsgemeenschap en ervaren dat geluk en vrede zo dicht bij kunnen zijn.

Wij zijn dankbaar

Deze inspiratiebron van Gods liefde komt tot uitdrukking in de inzet en grote betrokkenheid van meer dan 400 enthousiaste vrijwilligers en een groot aantal gelovigen. Zij vormen tezamen met het pastoraal team en het parochiebestuur de basis van onze parochiegemeenschap. Zonder ons op de borst te willen kloppen mogen we gerust zeggen dat het in veel opzichten goed gaat met onze Heilig Hartparochie. Daarvoor zijn we heel dankbaar.

Financieel economisch en organisatorisch hebben we de zaak goed voor elkaar. Wij schrijven bijna zwarte cijfers en kunnen prima aan onze verplichtingen voldoen. Natuurlijk staan we samen met alle andere kerkgemeenschappen voor de grote uitdaging om in ons geseculariseerde Europa nieuwe wegen te vinden om de inspiratie van het Evangelie te delen met de mensen van onze tijd.

Gebruik maken van onlinecommunicatie.

Wij zorgen niet alleen, dat onze mooie gebouwen in goede staat blijven en we zo ons kostbare historische erfgoed voor ons nageslacht behouden, maar investeren ook in hedendaagse online communicatietechnieken om daarmee onze goede boodschap ook uit te kunnen dragen aan onze tijdgenoten en toekomstige generaties.

Mensen hebben behoefte aan pastorale inspiratie.

Ook op pastoraal gebied hebben we, ondanks alle huidige beperkingen, ons goede werk kunnen blijven doen, zieken, stervenden en rouwenden bij kunnen staan, acties voor ontwikkelings- en missiewerk kunnen ondersteunen, kinderen kunnen dopen, gezinnen kunnen bereiken in de voorbereiding op de H. Communie en het Vormsel.

Ook de eredienst kan, ondanks de coronatijd, op waardige wijze worden voortgezet. Dagelijks kunnen mensen de Heilige Mis bijwonen. Op zondagen kan men de H. Mis ook volgen via Omroep Dommelland en binnenkort ook via ons eigen YouTube kanaal. Op onze website vindt u daarover alle informatie.

Online kan men wekelijks ook de uitleg van de bijbel door pastoor Geertjan van Rossem volgen, dat biedt heel veel inspiratie.

Binnenkort start ook een online Alphacursus, waarbij mensen op een laagdrempelige inspirerende wijze kennis kunnen maken met het katholieke geloof.

Kortom de Heilig Hartparochie leeft vanuit de paasinspiratie van onze Heer Jezus. De parochie groeit, geeft geluk en vrede. Dat geldt voor onze vier kerkdorpen Boxtel, Esch, Lennisheuvel en Liempde. In alle kerkdorpen heerst een uitstekende sfeer en zijn veel mensen actief om de parochie te ondersteunen.

Wij hebben ons herstelplan gereed

In de Heilig Hartparochie staan mensen centraal, vanuit het licht van Gods liefde en heerst een goede en positieve geest. We hebben vertrouwen in de toekomst en geloven dat geluk en vrede heel dichtbij zijn. Het enige dat nodig is erbij komen en meedoen. Wij nodigen u daartoe graag uit en ontmoeten u graag. Uiteraard nemen we wel alle coronaregels in acht en zijn uiterst voorzichtig

Wij hebben ons herstelplan gereed, omdat we voortbouwen op Gods heilzame kracht, die tot ons is gekomen via zijn Zoon Jezus en de bezieling van zijn Geest. Zo zijn we klaar voor een sprankelende en vreugdevolle toekomst. Ons doel is groeien in geloof en geloven in groei en dat proberen we samen waar te maken. Kom erbij en doe mee, dat gunnen we u van harte!

Alle goeds en nogmaals een vrolijk en Zalig Paasfeest namens het pastorale team en het bestuur van onze dierbare Heilig Hartparochie. Hartelijke groet en graag tot ziens!

Pastoor Geertjan van Rossem (voorzitter, foto rechts)

Jos Polman (vicevoorzitter, foto links)

Religie

'Juist nu noodzakelijk om het positieve en het geloof in de toekomst vast te houden"

Geertjan van Rossem & Jos Polman

Meer berichten