Logo demeierijboxtel.nl
<p>Het Brabantse landschap in het Van Gogh Nationaal Park staat centraal in deze vijfde editie van de Landschapstri&euml;nnale. Foto: West 8.</p>

Het Brabantse landschap in het Van Gogh Nationaal Park staat centraal in deze vijfde editie van de Landschapstriënnale. Foto: West 8.

(Foto: West 8)

Landschapstriënnale 2021 van start

Van 1 tot en met 30 april vindt de vijfde Landschaptriënnale plaats in het Van Gogh Nationaal Park i.o. in Noord-Brabant. Met als thema ‘High Green – Innovating the Landscape’ worden tien concrete, internationaal relevante landschappelijke opgaven die spelen in de regio, waaronder Boxtel en Liempde, uitgelicht. Deze opgaven zijn door lokale partijen, in samenwerking met experts, bewoners en andere betrokkenen rondom het landschap omgezet in tien ‘laboratoria’.

De Landschapstriënnale gaat op zoek naar antwoorden. Het Van Gogh Nationaal Park verandert in een groot laboratorium waarin oplossingen verkend worden, opgaven gecombineerd en duurzame landschappen ontworpen. Deze vijfde editie is als vrije ruimte dé plek om met elkaar te kijken hoe om te gaan met de aanstaande transities en hun landschappelijke gevolgen.

“Actuele opgaven zoals klimaatverandering, energietransitie, verstedelijking, nieuwe vormen van landbouw en de toename van het toerisme zullen onze natuur- en cultuurlandschappen rigoureus veranderen. Maar over hoe we die veranderingen in goede banen leiden, over hoe we ondanks de impact van die vraagstukken tot aangename en leefbare landschappen kunnen komen, bestaat nog geen consensus”, aldus Marco Vermeulen, curator van de Landschapstriënnale 2021.

Op 1 april opent de Landschaptriënnale op het terrein van toekomstig Brabants Buiten museum Out Herlaer. Daarna rijdt de organisatie met de voor Brabant zo kenmerkende platte kar door het Van Gogh Nationaal Park om de oogst van de Landschapslaboratoria op te halen. Gedurende de hele maand vinden op deze platte kar gesprekken plaats over de verschillende landschappelijke opgaven voor Nederland. Op 30 april is de finish bij het Heerkenshuis in Udenhout en wordt afgesloten met een discussie over de opgehaalde resultaten, op welke manier deze ingezet worden voor de ontwikkeling van het landschap in het Van Gogh Nationaal Park en Nederland in het geheel.

Het meest up-to-date programmaoverzicht, met alle, in verband met de huidige COVID-richtlijnen, voornamelijk online onderdelen zijn te vinden op www.landschapstriennale.com. Door verschillende Landschapslaboratoria zijn er ook activiteiten in het landschap ontwikkeld, zoals wandelingen, audiotours en kunstroutes, die individueel te ondernemen zijn en ook na april beschikbaar blijven.

De vijfde editie van de Landschapstriënnale vindt plaats in april in het Van Gogh Nationaal Park. In dit gebied in Noord-Brabant werken meer dan vijftig partners samen aan een mooie, gezonde en groene leefomgeving. Met prachtige natuur en vitaal boerenland midden in een economisch krachtige regio. Met groen tot in het hart van de steden en dorpen. Met hetzelfde lef en de verbeeldingskracht als Van Gogh bouwen zij samen het landschap van de toekomst. Kijk voor meer informatie op www.vangoghnationaalpark.nl.

Meer berichten