Ruim 50 Jaar voetbalplezier bij LSV | De Meierij Boxtel
Logo demeierijboxtel.nl
<p>Johan (l) en Frans (r) zijn al heel lang aangesloten bij LSV en hopen in de toekomst weer jeugdelftals te verwelkomen. Foto: Wendy van Lijssel.</p>

Johan (l) en Frans (r) zijn al heel lang aangesloten bij LSV en hopen in de toekomst weer jeugdelftals te verwelkomen. Foto: Wendy van Lijssel.

(Foto: )

Ruim 50 Jaar voetbalplezier bij LSV

In 1970 werd LSV, wat staat voor Lennisheuvelse Sport Vereniging, opgericht. Met vereende krachten werd door dorpelingen gezorgd voor een door de KNVB goedgekeurd hoofdveld dat in 1971 officieel in gebruik werd genomen. Johan van de Vorstenbosch en Frans van der Struijk sloten zich die beginjaren aan. Hoewel beiden net als de club vele jaren op hun teller hebben staan is de clubliefde onverminderd groot. Met de heren wordt terug- en vooruitgeblikt.

LENNISHEUVEL - In 1969 schreven een aantal jongelui uit Lennisheuvel als ‘de club van elf’ een brief aan de toenmalige burgemeester van Boxtel met de vraag of er ook in hun woonplaats een voetbalveld kon komen. Hoewel de gemeente liet weten hier geen financiële middelen voor te hebben en zij zich in Boxtel aan konden sluiten, liet de kleine gemeenschap het er niet bij zitten. Onder aanvoering van het kerkbestuur werd eind ‘69 een eerste vergadering belegd en in maart 1970 werd de voetbalvereniging opgericht. Om te beginnen op papier, zonder naam, clubkleuren, veld(en) of andere faciliteiten, maar wel met gelijk tientallen inwoners die aangaven zich aan te sluiten en in te willen zetten. Waar een kleine gemeenschap groot in kan zijn, lieten de inwoners zien. De naam LSV werd gekozen, als ook de clubkleuren geel/blauw. Er werden sponsoren gezocht en belangeloos velden beschikbaar gesteld. Deze werden met vereende krachten omgetoverd tot trainings- en hoofdveld en er kwamen kleedlokalen. Samengevat ging de bal rollen. Johan van de Vorstenbosch begon in 1971 met voetballen en Frans van der Struijk sloot zich in 1972 aan. Beiden heren maken zich al decennialang op vele fronten verdienstelijk voor hun club. Johan momenteel in de onderhoudsploeg en Frans staat genoteerd als voorzitter. “We hebben echte gloriejaren gehad. We hadden voldoende jeugdaanwas en er waren café elftallen die bij ons kwamen spelen. Op het hoogtepunt hadden we acht teams”, aldus de mannen. Met plezier wordt teruggeblikt op het 25-jarige jubileum dat met heel veel festiviteiten uitbundig werd gevierd. Hoe anders is de stand van zaken nu. “Tot hun spijt heeft LSV geen jeugdelftallen meer. “Met te weinig jeugdaanwas, konden we op enig moment de jeugd niet meer in teams kwijt van hun eigen leeftijd. Dan raak je ze op enig moment kwijt”, zo wordt verzucht. Gehoopt wordt dat de toekomstige nieuwe wijk in Lennisheuvel perspectief gaat bieden en basisschooljeugd lid wordt van LSV. “Niet alleen grote clubs bieden mogelijkheden om goed te (leren) voetballen. Ook bij ons zijn de faciliteiten op orde. Juist omdat we klein zijn is er veel tijd en aandacht om goed te trainen”, aldus de mannen. Het is allemaal toekomstmuziek. Op dit moment ligt alles al geruime tijd stil en ook het uitgestelde jubileumfeest is wéér doorgeschoven. De heren opgewekt: “De werkgroep is in slaapstand. Zodra het kan pikken we de draad op.” Dat geldt voor het feest, maar ook voor het spel.

Meer berichten