Logo demeierijboxtel.nl
Wethouder Peter van de Wiel, Clemi van Wanrooij directeur Van Wanrooij Projectontwikkeling en Jan van Peer van bouwbedrijf van Peer.
Wethouder Peter van de Wiel, Clemi van Wanrooij directeur Van Wanrooij Projectontwikkeling en Jan van Peer van bouwbedrijf van Peer. (Foto: )

Boxtel bouwt woningen Heem van Selis

Goed nieuws voor natuur in de regio

Redactie

Begin juli start de inschrijving van fase 1 van het woningbouwproject Heem van Selis. Het bouwrijp maken van het terrein is reeds gestart. De belanghebbenden van project Heem van Selis die beroep hadden aangetekend op het bestemmingsplan hebben geen bedenkingen meer. Hiermee blijft behandeling bij Raad van State uit en wordt het bestemmingsplan onherroepelijk.

BOXTEL - Wethouder Van de Wiel is verheugd met het goede nieuws: ‘Het echte werk start nu met de daadwerkelijke realisatie van de zo gewenste grootschalige woningbouw in Boxtel. Zulke woningbouwontwikkelingen zijn vaak complexe processen waar een goede samenwerking tussen alle partijen van belang is. Die samenwerking heeft geleid tot dit mooie resultaat. In totaal starten we nu met de bouw van ca. 465 woningen. Achter de schermen wordt er hard gewerkt aan dit soort ontwikkelingen. Dan lijkt het voor de buitenwacht soms dat er niets gebeurt maar het tegendeel is waar. Dit is een grote stap in de goede richting, mensen wachten met smart op nieuwe betaalbare woningen’. Ook de heren Van Peer van Bouwbedrijf van Peer en Van Roekel van Van Wanrooij Projectontwikkeling zijn blij dat ze na jaren van intensieve voorbereiding en procedures nu echt aan de gang kunnen. Volgende maand gaan de eerste 25 woningen van fase 1 in de verkoop. Fase 1 bestaat daarnaast uit 24 sociale huurappartementen, 24 particuliere huurappartementen en er is een kinderdagverblijf gepland. Voorafgaande aan de bouw van de woningen wordt er nu gestart met de 1e fase van het bouwrijp maken: de riolering en de wegen worden aangelegd aan de Bosscheweg en het gebied achter de huidige wijk ter plaatse van de voormalige kas. Ook de realisatie van het geluidsscherm start deze zomer. Ondertussen is ook fase 2 van de woningbouw in ontwikkeling, bestaande uit ongeveer 90 woningen met tuin in diverse types en prijssegmenten. Het voorlopig ontwerp hiervan is positief ontvangen door de welstandscommissie. Deze fase gaat naar verwachting komend najaar in de verkoop. De overige 300 woningen volgen komende jaren in fases.

Naast de relatief gebruikelijke bestemmingsplanthema’s zoals waterhuishouding, geluidsnormen en flora en fauna moest er veel extra aandacht (en tijd) besteed worden aan de tussentijds ontstane landelijke stikstofproblematiek. Uiteindelijk blijkt dat de totale ontwikkeling veel minder stikstof uitstoot dan de oorspronkelijke agrarische functie. Goed nieuws voor de natuurgebieden in de hele regio. Rondom de nieuwe woonwijk wordt ook nieuwe natuur aangelegd, een ecologische zone tussen het begroeide geluidsscherm en de wijk en landschappelijke elementen in het Dommeldal. In de wijk zelf wordt ook zoveel mogelijk groen aangelegd. Alle woningen worden energieneutraal (EPC 0), gasloos en met aandacht voor klimaatadaptief en natuurinclusief bouwen. Voor meer informatie over het plan, kijk op www.heemvanselis.nl.

Meer berichten