Logo demeierijboxtel.nl
Foto:

Meewerkend Boxtel?

Esther schrijft

Rond de jaarwisseling stond in alle regionale kranten met grote letters beschreven hoe diep de gemeente Boxtel in de rode cijfers zit als het aankomt op de portefeuille jeugdzorg. Een tekort van 3,5 miljoen euro! Dat is niet een klein beetje tekort. Een manier om dit tekort te dichten is gezocht bij de burger. Wij ‘mogen’ meer belasting gaan betalen, zodat het gat iets gedicht kan worden. En verder natuurlijk flink bezuinigen op jeugdzorg, alsof de vraag niet bestaat. Daardoor lopen de wachtlijsten bij jeugdzorginstanties steeds verder op, waardoor de problemen bij kinderen verergeren en ouders met de handen in het haar zitten.

En toen kwam de Corona-crisis. Instanties dicht, zorgtrajecten gestopt, kinderen en ouders thuis bij elkaar op de lip met alle gevolgen van dien. Laten we wel wezen, op héél véél plekken weten ouders met kunst en vliegwerk de boel reilend en zeilend te houden én doen ze hun uiterste best er ook nog iets gezelligs van te maken. Chapeau voor hen!

Maar de nieuwsberichten liegen er ook niet om over hoeveel gezinnen er wél zorgen zijn.

VERLICHTING

De coronacrisis treft ook veel Boxtelse ondernemers. En om deze ondernemers te helpen bedacht de gemeente Boxtel Plan-C(orona). Een geweldig initiatief: steun de lokale ondernemer in deze moeilijke economische tijden!.Daar dacht ik een brug te slaan: ik heb een praktijk voor dramatherapie in Boxtel waarin ik kinderen en jeugd kan behandelen. De gemeente kan mij dus inzetten, tegen een stuk lager tarief dan bij de grote instellingen en daarmee kan ik wat verlichting brengen in de steeds verder oplopende wachtlijsten.

Natuurlijk ben ik gekwalificeerd voor deze zorg, zit bij de juiste beroepsverenigingen en registers aangesloten. En ik ben een Boxtelse ondernemer die momenteel getroffen wordt door de gevolgen van corona, zoals meer lokale, kleine ondernemers. Plan-C zou daar dus ook mooi op aan kunnen sluiten.

WEINIG FLEXIBEL

Dus benaderde ik de gemeente om te kijken waar wij invulling kunnen geven aan de lokale jeugdzorg; het mes zou zelfs aan drie kanten snijden: de jeugdzorg weer op gang, de kosten worden gedrukt én de lokale ondernemer wordt gesteund. Maar gemeente Boxtel is stug en toont weinig flexibiliteit. Een e-mail aan de wethouder sociale zaken levert me op dat ik me kan inschrijven op de aanbestedingen 2022 en dat er dan gekeken wordt met welke instanties de gemeente dat jaar de jeugdzorg invult.

OPGESCHORT

Nét voor ik me ga inschrijven voor die aanbestedingen, hoor ik van een collega-therapeut dat de aanbestedingen een jaar zijn opgeschort vanwege de coronacrisis. En voor de duidelijkheid: momenteel wordt een groot deel van de zorg waarvoor ik me bij de gemeente meldt door instanties van buiten onze gemeentegrens vervult.

Conclusie: kinderen en jeugd worden niet geholpen, wachtlijsten lopen verder op en plan-C is kennelijk niet bedoeld voor álle Boxtelse ondernemers. Meewerkend Boxtel? Valt dat even tegen.

Meer berichten