Logo demeierijboxtel.nl
Wat kan je zelf doen om die biodiversiteit te bevorderen? Een hele hoop!
Wat kan je zelf doen om die biodiversiteit te bevorderen? Een hele hoop! (Foto: )

Help jeugd aan toekomstig welzijn

De mens is uiteindelijk afhankelijk van de natuur

Transitie Boxtel

Biodiversiteit is de verscheidenheid aan planten, dieren en micro-organismen in ecosystemen. Deze levensvormen zijn afhankelijk van elkaar en essentieel voor het leven op aarde. Zo zorgt een veelzijdigheid aan planten voor een veelzijdigheid van dieren. Hoe meer soorten er zijn binnen een ecosysteem, des te beter deze zich kunnen aanpassen aan bijvoorbeeld klimaatverandering.

BOXTEL - en haar ecosystemen. Niet alleen is de mens afhankelijk van de natuur voor zijn voedsel, warmte en grondstoffen, maar ook is de taal van de mens afhankelijk van de natuur. Uit onderzoek blijkt dat op plekken in de wereld met de meeste biodiversiteit, ook de meest verschillende talen worden gesproken (bijvoorbeeld in het Amazone regenwoud). De verschillende gesproken talen gaan net zo hard achteruit als de biodiversiteit. Een ander onderzoek laat zien dat locaties met de grootste plantendiversiteit ook de grootste woordenschat hebben in een taal. We zijn dus niet alleen materieel afhankelijk maar ook cultureel afhankelijk van een rijke natuur. Biodiversiteit bevordert dromen en verbeelding, inspireert tot het maken van muziek, verhalen en gedichten, het grootste goed van mensen. De biodiversiteit in Nederland, maar ook daarbuiten, gaat sterk achteruit. Door vervuiling, vermesting, verdroging, verwijdering of verstoring worden populaties aangetast of zelfs geheel weggevaagd.

Wat kan je zelf doen om die biodiversiteit te bevorderen? Kijk eens in een rommelhoekje in de buurt waar het zogenaamde onkruid staat. Zie hoe snel ze zijn opgekomen en hun best doen om te gaan bloeien. Het ene plantje (vaak onkruid) helpt het andere plantje om de voedingstoffen gemakkelijker op te kunnen nemen. Dit stukje verwilderde natuur is ontzettend goed voor de biodiversiteit. De gemeente Boxtel gaat minder vaak gras maaien, zodat andere planten een kans krijgen. Ook worden de bermen zo laat mogelijk gemaaid zodat de bloemrijke bermen zolang mogelijk blijven bloeien voor de insecten. Het zou mooi zijn als de gemeente het blad van de bomen in de herfst laat liggen. Dit is voedsel voor de bomen en het bodemleven wordt gestimuleerd. Hopelijk wordt dat ook een nieuwe werkwijze. In het centrum van Boxtel is een proef gestart voor het verhogen van de biodiversiteit. In het centrum worden mensen in de gelegenheid gesteld, nestkasten voor mussen, gierzwaluwen en vleermuizen op te hangen. Deze zijn via de gemeente te krijgen. Er kan ook een insectenhotel worden gekozen. En het zaaien van bloemen of het planten van heggen wordt gestimuleerd en kunnen worden aangevraagd. Later in het jaar wordt bekeken wat het project aan extra dieren oplevert voor de wijk. De Verenigde Naties hebben 22 mei uitgeroepen tot Wereld biodiversiteitsdag. Deze dag is bedoeld om de bewustwording van het belang van biodiversiteit bij mensen te vergroten. Op verschillende plaatsen worden dan activiteiten georganiseerd.

Meer berichten