Logo demeierijboxtel.nl
De Brabantse Populieren Vereniging liet op dinsdagavond 5 mei een vlam branden.
De Brabantse Populieren Vereniging liet op dinsdagavond 5 mei een vlam branden. (Foto: )

Een waardevol gedenkmoment

Redactie

Vlam voor eenieder die ons ontvallen is door corona

Over de Brabantse Populieren Vereniging

De Brabantse Populieren Vereniging zet zich in voor het behoud van het huidige Populierenlandschap en vormt hierin al sinds 1965 een kennispartner voor gemeenten en overheden. Met projecten als ‘Boom tot Plank,’ draagt de club bij aan de verankering van populierenhout in de bouwsector en legt zij de verbinding tussen stad en streek.

De Brabantse Populieren Vereniging liet op dinsdagavond 5 mei een vlam branden voor eenieder die ons ontvallen is als gevolg van het coronavirus. Ondanks het ontbreken van publiek mondde het initiatief uit in een waardevol gedenkmoment, waarbij er werd stilgestaan bij nabestaanden, slachtoffers en het hardwerkende zorgpersoneel.

REGIO - Om een zo groot mogelijk publiek een hart onder de riem te steken, liet de vereniging het bijzondere gedenkmoment vastleggen op film. De video is te bekijken/downloaden via internet.

Ontstoken

Op dinsdag 5 mei (Bevrijdingsdag) werd om 20.00 uur het vuur ontstoken. Uit medeleven en uit maatschappelijke verbinding betuigde de Brabantse Populieren Vereniging op deze manier steun aan de zwaar getroffen gebieden en aan eenieder die de pijn ervaart in deze (corona)crisistijd.

Door het populierenlandschap van Brabant in te zetten als decor voor het herdenkingsvuur, hintte de vereniging op de relatie tussen natuur en het grootste goed van de mens. "Ons aller gezondheid, is ons aller vrijheid", zo stelt zij.

Betrokkenheid

Het herdenkingsvuur is slechts een van de manieren, waarop de Brabantse Populieren Vereniging haar betrokkenheid kenbaar maakt. Zo zal zij binnenkort langs zorginstellingen toeren om hier populierenduimpjes te schenken. Daarnaast spreekt de club met diverse gemeenten in de Meierij over de plaatsing van gedenkbankjes uit populierenhout. Meer informatie over deze activiteiten volgt via LinkedIn en Facebook.

De ‘achtertuin’ van Den Bosch en Eindhoven is met recht een cultuurlandschap te noemen. Het Brabantse populierenlandschap ontstond ooit uit de vraag naar hout voor luciferfabrieken in Eindhoven, maar ontwikkelde zich onder andere tot bakermat van de Brabantse klomp.

Meer berichten