Logo demeierijboxtel.nl
Directeur Jan Kees Metz van onder andere Het Wereldhuis constanteert dat het tij in Het Wereldhuis ten goede aan het keren is.
Directeur Jan Kees Metz van onder andere Het Wereldhuis constanteert dat het tij in Het Wereldhuis ten goede aan het keren is. (Foto: )

Wereldhuis aan de beterende hand

Het Wereldhuis in Boxtel is een thuis voor ouderen van Turkse en Marokkaanse afkomst, mensen uit voormalig overzeese gebieden, zuster en paters van diverse congregaties en zogenaamde ‘leken’. Een plek waar verschillende culturen samenkomen en geen enkele religie overheerst. Elke afdeling is passend en sfeervol ingericht bij de bewonersgroep. Tradities en gebruiken, activiteiten en zelfs maaltijden worden er in ere gehouden. Een plek waar op alle fronten getracht wordt om mensen zich écht thuis te laten voelen.

Het Wereldhuis

Na een flinke besmetting, begint het tij zich te keren

Wendy van Lijssel

Vanaf het moment dat de deuren sloten voor buitenstaanders wordt in het Wereldhuis alles uit de kast getrokken om zowel vermaak te bieden als ook het contact met naasten in stand te houden. Naast het videobellen, ging onlangs een hoogwerker de lucht in en er is een babbelplekske gerealiseerd. Hoewel bezoek nog niet welkom is, begint na talloze besmettingen het tij ten goede te keren.

BOXTEL – Normaal gesproken zijn familie, vrienden en kennissen van harte welkom in Het Wereldhuis. Vanwege COVID-19 sloten half maart echter de deuren voor zowel bezoekers als ook de vrijwilligers die er normaal gesproken met veel plezier helpen. “Dat was en is heftig. We doen echter ons best om het contact tussen bewoners en hun familie in stand te houden. Elke afdeling heeft een i-pad waarmee bewoners kunnen videobellen. Verder hebben we onlangs een hoogwerker langs laten komen. Familieleden konden in het bakje waarna ze de lucht ingingen en op hoogte met elkaar konden bellen. Daarbij konden mensen elkaar niet alleen horen, maar ook zien”, vertelt directeur Jan Kees Metz om te constateren: “Dat was echt fijn voor beide partijen.” Ook is er inmiddels een babbelplekske gerealiseerd. “Dat is een ruimte waarbij mensen gescheiden door glasplaten, tegenover elkaar kunnen zitten en via een telefonische verbinding elkaar kunnen horen en zien”, legt Jan Kees uit. Genoemd contactpunt is overigens ook gerealiseerd bij De Beemden in Sint-Michielsgestel en Zorgexpertisehuis Liduina in Boxtel waar Jan Kees, onder de vlag van zorggroep Elde Maasduinen, als directeur ook sturing aan geeft. “Het is een hard gelag voor bewoners dat zij al zolang van de buitenwereld afgesloten zijn. We proberen daarom met allerlei oplossingen te komen om toch contacten te onderhouden. Om de uitbraak in regie te kunnen houden en zo min mogelijk invloeden van buiten naar binnen te halen is wat we nu doen de enige manier. Eerlijk gezegd denk ik dat we dit nog wel even vol moeten houden”, stelt Jan Kees. Ook in het Wereldhuis werden en zijn mensen ziek en waren overlijdens te betreuren. Er zijn echter ook mensen opgeknapt en momenteel is, zoals ook de landelijke trend is, de situatie stabiel. “We hebben een flinke besmetting achter de rug. De tendens begint zich gelukkig ten goede te keren. Zieken zijn aan de beterende hand. Dat is goed nieuws voor hen en verwanten, maar ook fijn voor ons personeel”, aldus Jan Kees. Hoewel de corona crisis veel verdriet en ellende met zich mee bracht en hoewel in mindere mate nog steeds brengt, is er ook iets positiefs over te melden. Jan Kees: “Er is nadrukkelijker een gevoel van saamhorigheid ontstaan. Zorgmedewerkers hebben een zwaar beroep dat met hart en ziel wordt uitgeoefend. De waardering voor wat zij doen, wordt meer geuit. Ik hoop dat als alles weer zijn gangetje gaat die saamhorigheid en de uitgesproken waardering voor iedereen in de zorg blijft.”

Meer berichten