Logo demeierijboxtel.nl
Wim van de Donk stopt als commissaris van de Koning van de provincie Noord-Brabant. Foto via de provincie: Marc Bolsius.
Wim van de Donk stopt als commissaris van de Koning van de provincie Noord-Brabant. Foto via de provincie: Marc Bolsius. (Foto: Marc Bolsius)

Wie volgt Wim van de Donk op?

Sinds donderdag 23 april staat de vacature voor de functie van commissaris van de Koning van de provincie Noord-Brabant open. Provinciale Staten stelden op 22 april de profielschets voor de functie vast. Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nam de schets vervolgens in ontvangst.

REGIO - De profielschets is de afgelopen weken in samenwerking met veel betrokkenen opgesteld. Zo gaven zo'n 1300 Brabanders hun mening via internet, kwamen meer dan 60 relaties naar het provinciehuis om mee te denken en spraken Provinciale Staten met burgemeesters en Gedeputeerde Staten. Alle input is verzameld en gebruikt voor de profielschets die er nu ligt.

De provincie Noord-Brabant is op zoek naar een nieuwe commissaris omdat de huidige commissaris Wim van de Donk per 1 oktober een andere baan heeft. Hij heeft de functie van Rector Magnificus, en voorzitter van het College van Bestuur van Tilburg University aanvaard.

De vacature staat op 23 april gepubliceerd in de Staatscourant en is vanaf die datum te vinden op de website van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: www.politiekeambtsdragers.nl.

Meer berichten