Logo demeierijboxtel.nl
Het (Ver)andercafé wil in 2020 een viertal films presenteren over de opwarming van de aarde en de klimaatontwrichting.
Het (Ver)andercafé wil in 2020 een viertal films presenteren over de opwarming van de aarde en de klimaatontwrichting. (Foto: )

(Ver)andercafé presenteert vier films

Viertal films over opwarming aarde en klimaat

Redactie

Het (Ver)andercafé wil in 2020 een viertal films presenteren over de opwarming van de aarde en de klimaatontwrichting, maar ook de vele hoopgevende initiatieven van onderop, en over de kringlooplandbouw. (Ver)andercafe is een initiatief van Transitie Boxtel en beoogt met deze avonden allerlei onderwerpen te belichten omtrent duurzaamheid.

BOXTEL - Aangezien de organisatoren van verandering houden, en ook de moed er een beetje in willen houden ten aanzien van het klimaat, laten zij een opbouw laten zien die zowel hoopgevend is voor de toekomst en tegelijk ook de urgentie laat zien om de noodzakelijke veranderingen in gang te zetten. "Wij willen heel graag in contact komen en in gesprek gaan met de bewoners van Boxtel, Liempde, Lennisheuvel en Esch over deze onderwerpen. Duurzaamheid en klimaat gaat ons allemaal aan en daarom wordt iedereen graag van harte uit uitgenodigd."

De eerste film draait op donderdag 19 maart in De Rots, entree is 5 euro, en begint om 20.00 uur. Inloop vanaf 19.30 uur. BEFORE the FLOOD wordt vertoond, een film over de gevolgen van de klimaatverandering en de schade aan onze natuurlijke leefomgeving, die nu al zichtbaar zijn. In opdracht van National Geographic reisde Leonardo DiCaprio en Fisher Stevens de wereld rond en werkte samen drie jaar aan dit project. De documentaire BEFORE the FLOOD schetst een onthutsend beeld van de gevolgen van de klimaatontwrichtingen en gaat de dialoog aan met wereldleiders, wetenschappers en activisten. "We zien hoe DiCaprio alle uithoeken van de wereld bezoekt, op zoek naar antwoord op de vraag hoe we nog kunnen voorkomen dat de opwarming van de aarde de wereld helemaal vernietigt. De film laat ook zien wat wij als individuen kunnen doen om de catastrofale verstoring van het leven op onze planeet nog een halt toe te roepen."

Op 11 juni draait THEATER OF LIFE. Deze documentaire vertelt het verhaal over een zeer bijzondere gaarkeuken, opgericht tijdens de Expo in Milaan door de Italiaanse meesterkok Massimo Bottura. Hij nodigde zestig van 's werelds beste koks uit om samen met hem te koken voor de vluchtelingen en daklozen van Milaan. De ingrediënten van deze gerechten bestonden uit restjes van de maaltijden die tijdens de wereldtentoonstelling geserveerd werden. Als derde in de filmreeks, kan men op 10 september oplossingsrichtingen zien met de film TOMORROW. Deze film laat zien hoe kleine initiatieven grote gevolgen kunnen hebben voor de wereld van morgen. Ze ontmoeten we daar pioniers die landbouw, energie, economie, en educatie opnieuw uitvinden om de wereld leefbaarder te maken.

Met de vierde film, WINST MET KRINGLOOPLANDBOUW, op 29 oktober wil Transitie Boxtel graag weer met boeren en burgers in gesprek gaan door een film te laten zien over de kansen van de kringlooplandbouw. De film laat zien hoe Nederlandse boeren al op diverse manieren invulling geven aan kringlooplandbouw.

Meer berichten