Logo demeierijboxtel.nl
Aanmelden voor de bijeenkomsten hoeft niet. Foto ter illustratie.
Aanmelden voor de bijeenkomsten hoeft niet. Foto ter illustratie. (Foto: )

Twee raadbijeenkomsten op dinsdag 10 maart

Op dinsdag 10 maart 2020 zijn er twee raadbijeenkomsten. Je bent van harte welkom in de raadzaal van het gemeentehuis (ingang Dr. Van Helvoortstraat). De eerste bijeenkomst over Ontwerp-gebiedsvisie Hamsestraat-Roderweg begint om 19.30 uur. De tweede bijeenkomst start om 21.00 uur. De tweede bijeenkomst staat in het teken van Maatregelenpakket Programma Hoogfrequent Spoort (PHS). Aanmelden voor de bijeenkomsten hoeft niet.

BOXTEL - In Liempde zijn plannen in voorbereiding voor de nieuwe woonwijk Hamsestraat-Roderweg en voor de aangrenzende woon-/woonwerklocatie Hamsestraat. Deze ontwikkelingen zijn gelegen in het gebied dat volgens de Interim omgevingsverordening van de provincie Noord-Brabant is aangeduid als ‘Verstedelijking Afweegbaar’ (voorheen ‘Integratie stad-land’). Voor het gehele gebied is daarom in overleg met de provincie en andere betrokken partijen een gebiedsvisie opgesteld die de ontwikkelingsrichting en de kwalitatieve ontwikkeling van het landschap onderbouwt.

Met deze bijeenkomst van 10 maart wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de stappen die zijn doorlopen, de ontwerp-gebiedsvisie en het vervolgproces. Naar verwachting wordt de definitieve gebiedsvisie in mei 2020 ter vaststelling aan de raad voorgelegd. De vastgestelde gebiedsvisie vormt vervolgens de onderlegger voor de bestemmingsplannen voor de woonlocatie Hamsestraat-Roderweg en voor de woon-/woonwerklocatie Hamsestraat. De bijeenkomst begint om 19.30 uur in de Raadzaal (ontvangst vanaf 19.15 uur).

Gebiedsvisie naar verwachting in mei 2020 aan de raad voorgelegd

Maatregelenpakket Programma Hoogfrequent Spoor (PHS)

Regelmatig wordt de gemeenteraad bijgepraat over de uitwerking van het Maatregelenpakket Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) Boxtel. Tijdens deze bijeenkomst wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de actualiteiten rondom de procedures voor de deelprojecten van het Maatregelenpakket PHS Boxtel, inclusief de actualiteiten rondom de stikstofproblematiek.

Deze bijeenkomst begint om 21.00 uur in de Raadzaal.

www.boxtel.nl

Meer berichten