Logo demeierijboxtel.nl
Meer via info@natuurwerkgroepliempde.nl. Foto: Jos van Ooijen
Meer via info@natuurwerkgroepliempde.nl. Foto: Jos van Ooijen (Foto: )

Wandelen met de Natuurwerkgroep

Natuurwerkgroep Liempde houdt 26 januari een winterwandeling door het Leembossengebied van De Geelders. De excursie wordt geleid door NWG-lid Ger van den Oetelaar, die ook op dit moment aankopen doet in De Geelders voor ARK-Natuurontwikkeling.

LIEMPDE - Door de publicaties rondom de kartuizers van klooster Sinte Sophia van Constantinopel, de vroegere eigenaren van de Geelders, en het uitkomen van het Leembossenboek is het boscomplex flink in de belangstelling gekomen. De vele onderzoeken hebben ook veel opgeleverd, zowel over de natuurwaarde als over het gebruik en inrichting van het boscomplex. Sinds 1 januari 2019 is ARK door de provincie gevraagd om trekker te zijn voor de natuurrealisatie rondom De Geelders. Het gaat daarbij vooral om de aankoop van de gebieden die in 1994 al aangewezen zijn om omgezet te worden in natuur.

De Geelders is erg nat, geadviseerd wordt daarom om laarzen aan te doen en eventueel een verrekijker mee te nemen. De wandeling start om 9.00 uur bij café 't Groene Woud en na de excursie is er soep voor de deelnemers. Aan niet-leden wordt voor de soep 3,00 euro gevraagd, te voldoen bij de start van de wandeling.

Meer berichten