Logo demeierijboxtel.nl
Inzet op betaalbaarheid, verduurzaming, huisvesting vanbijzondere doelgroepen en meer sociale huurwoningen.
Inzet op betaalbaarheid, verduurzaming, huisvesting vanbijzondere doelgroepen en meer sociale huurwoningen. (Foto: )

Nieuwe prestatieafspraken JOOST

Redactie

Met HBV en gemeente

Woonstichting JOOST, Huurders Belangen Vereniging Boxtel/Liempde en gemeente Boxtel maken nieuwe prestatieafspraken. "Samen met gemeente en Huurders Belangen Vereniging Boxtel/Liempde (HBV) gaan we het komende jaar opnieuw vooral inzetten op betaalbaarheid, verduurzaming van woningen, huisvesting van bijzondere doelgroepen en meer sociale huurwoningen. Dat is vastgelegd in de nieuwe Prestatieafspraken 2020 die op donderdag 12 december door alle partijen werden ondertekend."

BOXTEL - Op basis van de Woonvisie wordt door Woonstichting JOOST in overleg met de Huurders Belangen Vereniging een bod uitgebracht. Hierin staat beschreven op welke manier de woonstichting aan de Woonvisie gaat bijdragen. Samen met gemeente Boxtel zijn vervolgens de Prestatieafspraken voor 2020 geactualiseerd.

Woonstichting JOOST, de gemeente Boxtel en HBV vinden de betaalbaarheid van woningen heel belangrijk. Daarom neemt de woonstichting elk jaar verschillende maatregelen om de woonlasten voor haar huurders te verlagen. Zo wordt de inkomensafhankelijke huurverhoging voor de doelgroep met een inkomen tot € 41.056 gematigd. De huurders op bijstands- en schuldsaneringsniveau worden helemaal ontzien. Deze groep krijgt geen jaarlijkse huurverhoging. JOOST hanteert voor diverse woningen een twee huurprijzenbeleid. Dit betekent dat afhankelijk van het inkomen van het huishouden een andere huurprijs geldt. Op deze manier wil de woonstichting het aanbod voor senioren met een laag middeninkomen en gezinnen met een inkomen tot de huurtoeslaggrens vergroten.

De woonstichting draagt ook bij aan de ambitieuze energiedoelstellingen van de gemeente Boxtel om in 2030 volledig energieneutraal te zijn. In 2019 is een scenario onderzoek Boxtel energieneutraal in 2030 uitgevoerd. De rapportage hiervan en een Visie zonneparken, worden in 2020 door de gemeenteraad vastgesteld. Deze visie maakt de vergunningverlening van collectieve zonneparken mogelijk.In het kader van het gasloos bouwen stelt de gemeente in overleg met diverse partners, waaronder Woonstichting JOOST en de HBV voor 2021 een warmteplan op.

Woonstichting JOOST is ook voortdurend bezig met het duurzamer en energiezuiniger maken van haar woningen. Zowel in bestaande bouw als in nieuwbouw. Voor 2025 hebben alle huurwoningen een energie-index < 1,2 (label B/A). Om dit te kunnen behalen, gaat de woonstichting in de periode 2020-2023 zo'n 300 extra woningen versneld isoleren. Bewoners besparen door al deze maatregelen straks fors op hun energierekening.

De toename van de woningvoorraad is een grote uitdaging vanwege de beperkte grond waarover de gemeente en de woonstichting beschikken. JOOST gaat de komende jaren circa 50 nieuwe huurwoningen realiseren. Op de plek waar nu nog voormalig basisschool De Beemden staat, hoopt de woonstichting in 2020 te kunnen starten met de bouw van een kleinschalig woongebouw met 28 appartementen. Op het terrein van De Kleine Aarde gaat ze een woongebouw met 22 duurzame appartementen realiseren, voor de locatie aan het Ronduutje in Boxtel zijn er plannen voor 20 rijwoningen en op Selissenwal voor het project 'Heem van Selis'.

Meer berichten