Logo demeierijboxtel.nl
Uiteraard zijn donaties en acties ter ondersteuning van de inzamelingen van harte welkom.
Uiteraard zijn donaties en acties ter ondersteuning van de inzamelingen van harte welkom. (Foto: )

Feestdagen zijn er voor iedereen

Redactie

Kerstpakketten uitgedeeld

De blik van de wereld is ook dit jaar gericht op de schrijnende omstandigheden waaronder vluchtelingen moeten overleven op zuid-Europese stranden en verder trekken. Kijken we dichter bij huis dan treffen de hulpverleners van Vincentiusvereniging Boxtel ook daar zorgwekkende toestanden aan bij medeburgers die in financiële of immateriële nood verkeren. "Niet zo grootschalig, maar indringend en heftig voor degenen die zich in die omstandigheden bevinden."

BOXTEL - "Vaak buiten eigen schuld om moeten zij van erg weinig geld rondkomen. En dan is er geen ruimte voor enige luxe tijdens de feestdagen, wat het gevoel van ellende alleen maar versterkt." Vincentiusvereniging Boxtel springt bij, ongeacht oorzaak van de zorgen, herkomst of geloofsovertuiging en deelt kerstpakketten uit om enige glans te geven aan de feestdagen die in het teken horen te staan van licht, verbroedering en geluk. "Er wordt gezegd: je kan pas echt gelukkig zijn als iedereen gelukkig is. Of: hoe kan je je rijk voelen in Nederland, als er écht nog armoede bestaat."

De Vincentiusvereniging Boxtel wil het geluk delen en deelt kerstpakketten uit. De financiële middelen daarvoor worden verkregen uit donaties en uit eigen activiteiten, zoals de verkoop van spullen via het goed gesorteerde kringloopcentrum aan de Van Leeuwenstraat 5. De klanten uit Boxtel en omliggende gemeenten steunen met hun tweedehands spullen en aankopen de doelstellingen van de hulporganisatie. Naast deze decemberactiviteiten en andere projectmatige of individuele hulpverlening verstrekt de Vincentiusvereniging steun en financieel support aan tal van organisaties bij hun activiteiten. Meer informatie vindt u op de website www.vincentiusboxtel.nl.

Inwoners van Boxtel, Liempde en Lennisheuvel, die van een laag inkomen moeten rondkomen en in aanmerking denken te komen voor een kerstpakket, kunnen dat van 3 tot en met 9 december aanvragen op www.vincentiusboxtel.nl onder het label 'Kerstpakketten'. Daar wordt u gevraagd uw gegevens in te vullen. Hebt u geen computer, dan kunt u op woensdag 4 t/m zaterdag 7 december tussen 13.00 tot 17.00 uur (zaterdag vanaf 10.00 uur) een invulformulier ophalen aan de Van Leeuwenstraat 5 en het weer in te leveren zoals op het formulier staat. U krijgt een afhaaltijdstip en een code, die u op de uitgiftedag moet meenemen.

De Vincentiusvereniging Boxtel nodigt iedereen, particulieren zowel bedrijven, die ons wil steunen uit om verpakte levensmiddelen in te leveren bij het Kringloopcentrum aan de Van Leeuwenstraat 5 te Boxtel. Schenkers zijn van harte welkom op dinsdag 10, woensdag 11 en donderdag 12 december tussen 13.00 en 17.00 uur. Denkt u bijvoorbeeld aan kerstbrood, thee, vacuüm verpakte kaas of vlees of een blikje vis, rijst, conserven, chocolaatjes of andere levensmiddelen.

Om gezondheidsredenen mag de uiterste gebruiksdatum van de producten niet verstreken zijn, en dienen de goederen minstens tot eind januari 2020 houdbaar te zijn.

Meer berichten