Logo demeierijboxtel.nl
De klomp kan worden gezien als een boegbeeld van met name het gebied Best, Sint-Oedenrode, Schijndel en Liempde.
De klomp kan worden gezien als een boegbeeld van met name het gebied Best, Sint-Oedenrode, Schijndel en Liempde. (Foto: )

Op zoek naar verhalen voor een bijzonder boek over klompen

Stichting Brabantse Klomp heeft het initiatief genomen om een boek uit te brengen over de klomp en de klompenindustrie in Het Groene Woud en in het bijzonder in de dorpen Sint-Oedenrode, Schijndel, Best en Liempde. De stichting is samen met Erfgoedvereniging Kèk Liemt op zoek naar mooie verhalen en materialen voor dit boek vanuit Liempde.

REGIO - De klomp is een belangrijk element in de maatschappelijke, culturele, economische en landschappelijke ontwikkeling van Het Groene Woud. De klomp kan worden gezien als een boegbeeld van met name het gebied Best, Sint-Oedenrode, Schijndel en Liempde. Hier waren rond 1900 tientallen klompenmakerijen gevestigd en werd werk en dus een inkomen geboden aan meer dan 100, vaak grote gezinnen per dorp. Het zachte hout van de populier, uitermate geschikt voor het maken van klompen, is een belangrijke reden voor het nog steeds zeer herkenbare populierenlandschap in de regio. Stichting Brabantse Klomp heeft het initiatief genomen om medio 2020 een boek uit te brengen over de klomp. Het boek behandelt thema's zoals het leven in de plattelandsdorpen in de 19e eeuw en de eerste helft van de 20e eeuw en de plaats van de klompenmakerijen daarin, de ontstaansgeschiedenis van de klompenmakersindustrie, het proces van klompen maken zowel machinaal als handmatig, samenhang tussen klompenmakerij en populier (en wilg), de klompenmakerijen en klompenmakersfamilies in de dorpen Sint-Oedenrode, Best, Schijndel en Liempde en de toekomst van de klomp en de klompenindustrie.

Stichting Brabantse Klomp gaat samen met verschillende (gast)auteurs, onderzoekers, stichtingen en verenigingen (waaronder Erfgoedvereniging Kèk Liemt) de publicatie tot stand brengen. Voor het boek zijn zij op zoek naar verhalen en materialen over de klomp vanuit Liempde. Hierbij valt te denken aan informatie over klompenfamilies, -makerijen en hun panden, foto's en filmmateriaal, documentatie zoals diploma's vakschool of oude contracten, materialen zoals mallen van klompen, en ga zo maar door. Beeldmateriaal mag gestuurd worden naar info@kekliemt.nl. Erfgoedvereniging Kèk Liemt heeft in het voormalig raadhuis van Liempde, Keefheuvel 20, een Erfgoedkamer, met een rijke collectie van archiefmateriaal in de vorm van geschriften, literatuur, voorwerpen en foto's. Mocht men klompenmaterialen in bruikleen willen geven of schenken, dan kan men hier elke maandag van 19.00 tot 21.00 uur en woensdag van 14.00 tot 16.00 uur terecht.

Meer berichten