Logo demeierijboxtel.nl
Bij Willem Marcelis en Eline Hermans vielen de puzzelstukjes op hun plek. Ze zijn Bahá'i vrienden. (foto Wendy van Lijssel)
Bij Willem Marcelis en Eline Hermans vielen de puzzelstukjes op hun plek. Ze zijn Bahá'i vrienden. (foto Wendy van Lijssel) (Foto: )

De puzzelstukjes vielen op hun plek

Wendy van Lijssel

"Wij zijn Bahá'í vrienden"

"We hebben maar één religie en dat is de religie van God." Dat stellen Eline Hermans uit Boxtel en Willem Marcelis uit Gemonde. Zij zijn beide aanhangers van het Bahá'í geloof. Een voor velen tamelijk onbekend geloof dat te boek staat als de jongste wereldgodsdienst. Wereldwijd telt het circa 6 miljoen volgelingen waarbij de diverse andere religies zoals het protestantisme, katholicisme, boeddhisme en de islam gezien worden als (eerdere) boodschappers en onderdeel maken van één groot geheel.

BOXTEL – Voor uit de doeken gedaan wordt waar de Bahá'i voor staan en in geloven dient benadrukt te worden dat Eline en Willem géén zweverige types zijn die te koop lopen met hun religie of de barricades opgaan om hét woord te verspreiden. Bij beiden kwam het circa dertig jaar geleden toevallig op hun pad waarbij, zo stellen ze, dat wat er ontbrak in een zoektocht naar het ware, bij de Baha'i gevonden werd. "Als kind voelde en wist ik al dat er meer moest zijn", vertelt Eline.

Gevoel

Een zoektocht op latere leeftijd bij diverse religies bracht haar niet verder. "Elke keer bleef er toch een puzzelstukje over in wat er verkondigd werd. Ik geloof niet alles zomaar en voor mijn gevoel klopte het niet", blikt ze terug. Tijdens vrijwilligerswerk op een kinderboerderij in Boxtel werd ze in 1992 geholpen bij een activiteit door een Bahá'i. "Zij vertelde me erover en het voelde als thuiskomen", vat Eline het samen.

De Bahá'i geloven in één God die zich in verschillende fase van de evolutie heeft getoond met hulp van wat zij Boodschappers van God noemen. "Abraham, Mozes, Boeddha, Krishna, Mohammed en Jezus. Het zijn stichters van grote religies. Zij verkondigen op verschillende tijden in de mensheid eigenlijk allemaal dezelfde boodschap namelijk dat er maar één God is. Hij wordt in de diverse religies met verschillende namen aangeduid zoals Jahweh, Allah, of Brahma. Er is er echter maar één We hebben het allemaal over dezelfde God", vertellen Eline en Willem. Ook laatstgenoemde vond antwoorden en rust bij de Bahá'i.

"Ik ben lang praktiserend katholiek geweest. Daarbij heb ik mijn hele leven de bijbel gelezen. Ik begreep er echter niet veel van en net als Eline geloofde ik ook niet alles wat er stond", vertelt de voormalig leraar Nederlands. Ook hij bestudeerde diverse geloven en kwam toevallig in contact met een Bahá'i. "Dat was een oud-leerling van me. Zij vertelde erover en gaf me het Boek van de Zekerheid van Bahá 'i. Dat gaf antwoord op al mijn vragen en ik kreeg inzicht in hoe religies in elkaar zitten", aldus Willem. Hoewel er in elk werelddeel een tempel staat, er geschriften over zijn en het ook gebeden heeft kent de Bahá 'i geen priesters of andere voorgangers. De Bahá'i belijden hun geloof individueel of tijdens bijeenkomsten die worden gehouden. Daar ontmoette Willem en Eline elkaar. Opgewekt: "wij zijn Bahá'i vrienden."

Meer berichten