Logo demeierijboxtel.nl
Bij de start van De Week van het Landschap ondertekenden meer dan 30 vertegenwoordigers van overheden, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties'n samenwerkingsovereenkomst voor Van Gogh Nationaal Park i.o. Foto: James van Leuven.
Bij de start van De Week van het Landschap ondertekenden meer dan 30 vertegenwoordigers van overheden, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties'n samenwerkingsovereenkomst voor Van Gogh Nationaal Park i.o. Foto: James van Leuven. (Foto: )

Van Gogh NP een stap dichterbij

Redactie

Een brede Brabantse samenwerking voor de ontwikkeling van 'n Nationaal Park Nieuwe Stijl

Op 10 oktober, bij de start van De Week van het Landschap in Udenhout, ondertekenden meer dan 30 vertegenwoordigers van de overheid, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties 'n samenwerkingsovereenkomst voor het Van Gogh Nationaal Park i.o. (Van Gogh NP). Dit markeert een nieuwe stap in de ontwikkeling van dit Nationale Park Nieuwe Stijl.

BRABANT - Partijen geven met die ondertekening 't commitment af om samen het plan op te stellen om de status Van Gogh NP aan te vragen bij de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Kansen en meerwaarde

De betrokken partijen gaan nu deze samenwerking aan vanwege de kansen en meerwaarde die de ontwikkeling van het Van Gogh NP biedt, zoals versterking van het vestigingsklimaat, een gezonde en mooie leefomgeving, behoud en versterking van de natuur en biodiversiteit, een toekomst voor boeren, kwekers en tuinders en duurzaam toerisme. Mario Jacobs, wethouder van Tilburg: ,,Een Nationaal Park Nieuwe Stijl is meer dan alleen natuurlandschap, ook 't cultuurlandschap tot in de steden hoort hierbij. Hier werken wij als Tilburg samen met anderen aan 'n mooi landschap met ook de inspiratie van Van Gogh, omdat dat belangrijk is voor onze bewoners en de regionale economie.'' De status van het Van Gogh NP zet dit gebied extra op de kaart en is een motor voor verdere gebiedsontwikkeling.

Partner in Brabants Bodem

Ook het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedsel onderkent het belang van de samenwerking en gaat die ondersteunen door partner te worden in het project Brabants Bodem, één van de hoofdpijlers van het Van Gogh NP. Het ministerie heeft daarvoor 4,5 miljoen euro gereserveerd via het interbestuurlijk programma vitaal platteland om in een later stadium in dit project bij te dragen aan de realisatie van een aantrekkelijk landschap.

Een regionale ketenaanpak

In Brabants Bodem wordt door 'n regionale ketenaanpak met een groot aantal partijen (het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties en ook overheden) hard gewerkt aan een transitie van het platteland met 'n - bedrijfseconomisch - renderende (voedsel)productie en levering van diensten, in evenwicht met het maatschappelijk belang en met versterking van de unieke kwaliteiten van het natuur- en 't cultuurlandschap in het nieuwe Van Gogh NP.

Op een sterk fundament

Het Van Gogh NP wordt gebouwd op 'n sterk fundament. Het gebied tussen en rond de steden Eindhoven, Den Bosch, Helmond en Tilburg, en rond Breda, Zundert en Etten-Leur wordt gekenmerkt door prachtige natuur en 'n cultuur-boeren-landschap, en is tevens ook het thuisland van Vincent van Gogh, wiens erfgoed hier nog in het landschap kan worden beleefd. Dit landschap is ontstaan dankzij maatschappelijk initiatief met veel enthousiaste en trotse betrokkenen die zich inzetten voor het behoud en de ontwikkeling van hun gebied. Jan Baan, de directeur van Brabants Landschap: ,,De status van het Van Gogh Nationaal Park past helemaal bij de al aanwezige prachtige natuur en het fraaie landschap waarin wij investeren in dit gebied met de geest van Van Gogh.''

Landschap van de toekomst

Het Van Gogh NP is echter niet alleen een gebied, maar vooral ook een beweging om samen het landschap mooier te maken, gekoppeld aan de grote opgaven die nu in dit gebied landen, zoals de klimaatadaptatie, de energietransitie en de transitie naar een kringlooplandbouw. Met elkaar wordt er gebouwd aan 't landschap van de toekomst, om het landschap tot in de steden - de groene binnentuin van Brabant - nog verder te versterken. Van Gogh vormt daarvoor de inspiratiebron: innovatief, met verbeeldingskracht en met passie voor de mens, natuur en landschap.

Heel brede samenwerking

Bij de totstandkoming van het plan zijn vele partijen betrokken. Bedrijfsleven (waaronder onder meer ZLTO, de Rabobanken Oost en Midden-Brabant, Eindhoven Airport en de VNO-NCW Brabant Zeeland), maatschappelijke organisaties (Brabants Landschap, Natuurmonumenten, Brabants Particulier Grondbezit, IVN, Zet, Van Gogh Brabant en VisitBrabant) en overheden (24 gemeenten waaronder de vijf grote steden, drie waterschappen en de provincie Noord-Brabant). Yvo Kortmann, de voorzitter van de Stuurgroep Van Gogh NP: ,,De manier waarop hier meer dan 35 partijen willen samenwerken, is uniek en tegelijkertijd ook zo typerend voor onze eigen provincie, daar ben ik trots op. Ook fantastisch dat de provincie Noord-Brabant het belang hiervan onderstreept en participeert.''

Nu nog verder ontwikkeld

De komende maanden wordt het Van Gogh NP verder ontwikkeld. Na akkoord van alle betrokken partijen volgt er in het voorjaar van 2020 dan de formele aanvraag richting het ministerie van LNV. Het doel is om in september volgend jaar de status Nationaal Park Nieuwe Stijl te ontvangen van minister Carola Schouten tijdens de Landschapstriënnale 2020, waarvoor het Van Gogh NP de gastregio is.

Parken van Wereldklasse

Nederland werkt (momenteel) aan 'n nieuw programma van Nationale Parken van Wereldklasse en samen moeten deze Nationale Parken 'nieuwe stijl' dan het internationale visitekaartje gaan vormen van wat Nederland aan natuur en cultuur te bieden heeft. Het verschil met de Nationale Parken 'oude stijl' is, dat deze nieuwe Nationale Parken robuuster en sterker zijn, en van internationale allure. De focus is breder. Het versterken van natuur en landschap blijft uiteraard topprioriteit, maar nou wordt dit gecombineerd met een prominente rol voor beleefbaarheid, betrokkenheid van de burgers en ondernemers en de versterking van de economie.

Meer berichten