Logo demeierijboxtel.nl
Om de reis en verblijfskosten bij elkaar te sprokkelen van zijn reis voor kansarme kinderen in Bolivia fietst Bram 450 kilometer.
Om de reis en verblijfskosten bij elkaar te sprokkelen van zijn reis voor kansarme kinderen in Bolivia fietst Bram 450 kilometer. (Foto: )

Flink op de pedalen voor droomreis

Wendy van Lijssel

'Ik wil in Bolivia graag helpen'

Al vanaf de brugklas droomde Bram Schelle uit Esch ervan om onder de vlag van het Jacob Roeland Lyceum in Boxtel naar Bolivia te gaan om daar samen met 12 leerlingen en enkele leraren, de mouwen op te stropen teneinde kansarme jongeren te helpen. Iets wat meerdere willen. Intussen sloeg hij zich door een sollicitatie- en presentatieronde en bereidt hij zich voor op de laatste hobbel; Het vergaren van het reisgeld en liefst meer voor Bolivia. Met het maken van een 450 kilometer lange fietstocht naar Londen hoopt hij op financiële steun.

ESCH – Het afgelopen schoolseizoen hakte de destijds nog 3e VWO- klasser Bram Schelle van het Jacob Brands Lyceum de knoop door. Hij besloot een poging te wagen om geselecteerd te worden voor het kleine groepje dat jaarlijks afreist naar Cochabamba in Bolivia. Daar wordt namens de hele school, de handen uit de mouwen gestoken om in nauwe samenwerking met organisaties ter plekke kansarme jongeren in onder andere weeshuizen, scholen en een opvang voor dakloze jongeren, te helpen. Dit door twee weken aan de slag te gaan, inkopen te doen en broodnodige spullen te verdelen. Géén snoep of vakantiereisje, maar een enorme levenservaring. Het Jacob Brands Lyceum organiseert jaarlijks onder andere een groots opgezette kerstmarkt waaraan de hele school deelneemt. De leerlingen die op reis gaan vertrekken derhalve niet met lege handen. Het ingezamelde geld wordt in Bolivia geïnvesteerd. Zo werd bijvoorbeeld al een schoolplein verhard, een waterbesparend systeem gesponsord en stapelbedden en beddengoed aan een weeshuis gedoneerd. Leerlingen die de reis maken verzorgen bij terugkomst verdeeld in alle klassen een presentatie over wat zij gezien en meegemaakt hebben en waar het ingezamelde geld aan besteed is. De intussen 14-jarige Bram Schelle zag het de afgelopen jaren allemaal voorbij komen, nam deel aan de kerstmarkt en bedacht al eerder dat hij heel graag de reis zou maken. Dat is echter geen kwestie van even aanmelden. "Ik heb eerst een sollicitatiebrief geschreven. Deze is vervolgens beoordeeld door een groep leraren. Aansluitend heb ik voor hen een presentatie moeten houden waarbij ik moest uitleggen wat mijn doelstellingen zijn en waarom ik dit zo graag wil", vertelt hij om uit te leggen: "Ik wil graag helpen en verder wil ik de cultuur en natuur in Bolivia leren kennen." Om te voorkomen dat alleen leerlingen van ouders met een goed gevulde portemonnee, de reis kunnen maken is het de bedoeling dat leerlingen zelf hun reis en verblijfskosten van circa € 1500,- bij elkaar sprokkelen. Omdat hij te jong is voor een goedbetaalde baan gaat Bram in oktober een 450 kilometer lange fietstocht maken naar Londen. Hij hoopt dat mensen hem willen sponsoren. Niet voor deze tocht, want die betaalt hij zelf, maar voor de reis naar Bolivia. Hij belooft: "Alles meer dan € 1500,- doneer ik aan Bolivia."

Meer berichten