Logo demeierijboxtel.nl
Bodemvondsten op de nieuwbouwlocatie Heem van Selis vormen de basis van de expositie.
Bodemvondsten op de nieuwbouwlocatie Heem van Selis vormen de basis van de expositie. (Foto: )

Duik in het verleden van Selissen

Redactie

Opening op 12 oktober

Binnenkort worden in Selissen, tussen de Bosscheweg en de A2, nieuwe woningen gebouwd. De laatste eeuwen is dit gebied vooral als akker gebruikt. Maar in het gebied hebben ook jarenlang voorouders van ons gewerkt en gewoond. Waarschijnlijk zelfs al eerder dan in het centrum van Boxtel.

BOXTEL - Het archeologisch bureau BAAC uit Den Bosch heeft begin 2017 een aantal kijkgaten gegraven. In totaal werd met 105 proefsleuven onderzocht of er archeologische sporen uit het verleden te vinden waren. Alle vondsten van dit soort archeologisch onderzoek worden telkens zorgvuldig opgeborgen in een depot, waar niemand ze meer kan bekijken. De lokale archeologische werkgroep heeft er veel tijd en moeite ingestoken om de meest bijzondere bodemvondsten uit Selissen tentoon te stellen. Omdat er zoveel bijzondere aanwijzingen in Selissen gevonden zijn, wordt toch een klein deel ervan aan het publiek getoond.

De werkgroep archeologie van Heemkunde Boxtel doet dat vanaf 12 oktober, in vier vitrines in het Oertijdmuseum. "Bijzonder is dat dit gebied waar nu 'nieuwe' huizen komen, al eeuwenlang bewoond werd. De oudste gevonden sporen zijn vuurstenen werktuigen van 4000 jaar oud, dus uit de steentijd. Toen al woonden en leefden er mensen op Selissen. In 'Boxtel binnen' is tot nu toe nooit zo'n oude vondst gedaan. Dus waarschijnlijk was Selissen veel eerder bewoond dan het huidige centrum."

Vijftig jaar geleden zijn er veel huizen gebouwd aan de westzijde van de Bosscheweg. "Die wijk wordt aangeduid met de naam Selissen. Maar de proefsleuven en expositie concentreren zich uitsluitend op Selissen ten oosten van de Bosscheweg, Heem van Selis."

Verschillende perioden

Op de expositie zal getoond worden hoe een kringgreppel wijst naar een verdwenen grafheuvel uit de vroege ijzertijd (700 v. Chr). Tevens wordt ook alles verteld over sporen van een loopgraaf uit oktober 1944. "Nadat bleek dat er zoveel sporen uit zoveel verschillende perioden in de grond bewaard gebleven zijn, heeft de gemeente besloten om op de belangrijkste locaties in het gebied een meer complete opgraving te laten doen. Daarbij zullen minutieus alle voorwerpen maar ook alle verkleuringen in de bodem gedocumenteerd worden. Deze opgravingen starten komend jaar en gaan onze kennis over het verre verleden van Boxtel – en van Selissen in het bijzonder - nog verder vergroten."

Opening

Sommige gevonden en tentoongestelde losse scherven zijn te beperkt om goed te begrijpen uit wat voor schaal, pot of kan ze afkomstig zijn. "Daarom toont de werkgroep ter vergelijking voorbeelden van complete schalen en kannen van buiten Boxtel, naast de scherven uit Selissen. De unieke expositie zal tot eind december te zien zijn in het Oertijdmuseum, van dinsdag tot en met zondag." Het is open tussen 10.00 en 17.00 uur. Op 12 oktober om 9.00 uur wordt de tentoonstelling geopend.

Meer berichten