Logo demeierijboxtel.nl
Nederlandse soldaten met Hembrug karabijn No. 4 tijdens de mobilisatie 1939-1940. Foto: Beeldbank Heemkunde Boxtel
Nederlandse soldaten met Hembrug karabijn No. 4 tijdens de mobilisatie 1939-1940. Foto: Beeldbank Heemkunde Boxtel (Foto: )

Boxtel in de oorlogsjaren 1940-1944

Redactie

Drie lezingen over thema

Op zondag 8 september om 11.15 uur verzorgt Ernst Vos in Museum Boxtel (MUBO) een lezing over de mobilisatie in 1939 en de periode daarna. Het is de eerste lezing in het kader van de expositie in MUBO over 'Boxtel in de oorlogsjaren 1940-1944. Ernst Vos gaat in op de vraag wat de mobilisatie betekende en wat de gevolgen waren voor de Nederlandse bevolking.

BOXTEL - Als inleiding gaat Ernst Vos in op de internationale spanningen in West Europa aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog. Waarom gaven die spanningen voor Nederland aanleiding om tot een algemene mobilisatie over te gaan? En wat waren de gevolgen voor de Nederlandse bevolking? Nederland wilde niet betrokken worden in een oorlog en hield zich daarom neutraal. De vraag is of Nederland werkelijk neutraal was. In de vroege ochtend van 10 mei 1940 begon de Duitse invasie in Nederland, België en Luxemburg. Was dit een volkomen onverwachte overval? Op al deze vragen zal Ernst Vos in zijn lezing een antwoord geven. De lezing wordt afgesloten met een kort overzicht van de krijgshandelingen in Nederland van 10 tot 15 mei 1940.

Ernst Vos is geboren in 1948 en woont in Helmond. Hij is afgestudeerd aan de universiteit van Tilburg. Hij heeft gewerkt bij Defensie en is inmiddels gepensioneerd als Luitenant-Kolonel van de Koninklijke Luchtmacht b.d. Sinds 2011 is hij als vrijwilliger verbonden aan Museum Bevrijdende Vleugels in Best. Zijn voornaamste werkzaamheden aldaar zijn rondleider, planner en organisator van evenementen en de daarbij horende informatievoorziening. Tijdens de looptijd van de expositie 'Boxtel in de oorlogsjaren 1940-1944' staan nog twee lezingen op het programma. De tweede lezing is op zondag 13 oktober aanstaande om 11.15 uur door Pater Hans de Visser over de arrestatie en gevangenschap van een pater Kapucijner Othmarus in concentratiekamp Dachau. De derde lezing is op zondag 27 oktober om 11.15 uur door historicus Jan van Oudheusden over de bevrijding van Zuid-Nederland.

Meer berichten